Bedrijfschap Horeca en Catering

Zoetermeer, 28 april 1999
Persbericht P-08 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Bedrijfschap benoemt nieuwe bestuursleden

Het bestuur van het bedrijfschap Horeca en Catering heeft in de aprilvergadering twee nieuwe bestuursleden benoemd: G. van Keulen (RECRON) en D. Tegelaar (Koninklijk Horeca Nederland). Verder benoemde het bestuur de heer R.P. Hummel tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Paracommercialisme. Bedrijfschapvoorzitter prof. mr. W.J.P.M. Fase werd herbenoemd voor een periode van twee jaar.

G. (Gerard) van Keulen (53) is firmant van de groepsaccommodatie De Putse Hoeve in Bergeijk. De van huis uit leraar is onder andere secretaris van het hoofdbestuur van RECRON en adviseur van de bedrijfsgroep groepsaccommodaties. Van Keulen was al plaatsvervangend lid van het bestuur van het Bedrijfschap en maakte deel uit van de commissies Criminaliteit en Paracommercialisme. Hij volgt de heer F.J. de Zee op.

C.J.C. (Donald) Tegelaar (53) is al zijn hele carrière werkzaam in de horeca. Zo werkte hij bij de Holland Amerika Lijn, deed als consultant haalbaarheidsstudies voor horecabedrijven en voerde perspectiefonderzoeken uit. In 1972 trad hij toe tot de directie van Antoine Petit. Sinds 1988 is Tegelaar algemeen (statutair) directeur van het bedrijf dat als eerste in Nederland horecashops in ziekenhuizen opende. In 1998 werd hij uitgeroepen tot de "meest markante horecamanager" van West-Nederland. Tegelaar volgt F. Kuperus op.

R.P. (Rein) Hummel (52), van oorsprong belastingadviseur, heeft reeds een lange maatschappelijke en politieke carrière. Zo was hij onder andere wethouder in Hoensbroek, lid van de Tweede Kamer in de jaren tachtig en lid van de Provinciale Staten Limburg. Thans is hij raadslid van de gemeente Heerlen. Hummel is sinds 1997 voorzitter van de regionale commissie paracommercialisme Zuid-Limburg. Als voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Paracommercialisme volgt hij drs. F. Nijsten op.

Deel: ' Bedrijfschap Horeca benoemt nieuwe bestuursleden '
Lees ook