Bedrijfschap Horeca en Catering

Terug Zoetermeer, 23 augustus 2001
Persbericht P-12 , afd. Communicatie, tel. (079) 368 07 19

Bedrijfschap biedt kritische blik op begrip goodwill

De horecabranche kent in vergelijking met andere bedrijfstakken een relatief hoog verloop. Van de ruim 45.000 horecabedrijven wisselt jaarlijks 15 procent van eigenaar. De overdracht en waardebepaling van horecabedrijven kent bovendien een aantal zeer specifieke kenmerken, zoals de gemiddeld korte levensduur van horecabedrijven, de overname van leverancierscontracten, de invloed van seizoenspatronen en de betaling van goodwill. Met name dat laatste aspect heeft in de horecawereld in de loop der jaren een geheel eigen invulling gekregen. Er worden hoge bedragen voor goodwill betaald zonder dat er vaak sprake is van een goede cijfermatige en bedrijfseconomische onderbouwing. Om te komen tot een meer uniforme benadering van het begrip goodwill heeft het bedrijfschap Horeca en Catering een handzame brochure uitgebracht over goodwill en andere financiële aspecten van de overname van een horecabedrijf. De brochure is tot stand gekomen in samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs, Rabobank Nederland, Horwath Consulting en Koninklijk Horeca Nederland

Bij de waardebepaling van horecabedrijven spelen subjectieve factoren een grote rol, waardoor de inschattingen van koper en verkoper sterk kunnen verschillen. De door het Bedrijfschap uitgegeven brochure biedt aspirant-kopers en andere betrokkenen duidelijke handvatten om het koopproces te structureren en probeert criteria die van belang zijn bij de waardebepaling van een horecabedrijf zoveel mogelijk te objectiveren. In de brochure worden ook de meest voorkomende methoden van waardebepaling toegelicht en voorzien van rekenvoorbeelden.

De brochure kan worden opgevraagd bij het Bedrijfschap Horeca en Catering. De brochure is tevens in PDF-formaat gratis te downloaden van de Internetsite van het Bedrijfschap: www.bedr-horeca.nl.

Deel: ' Bedrijfschap horeca biedt kritische blik op begrip goodwill '
Lees ook