BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS
https://www.bedrijfsfondspers.nl/persberichten.cfm

Bedrijfsfonds steunt Persmuseum

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van 28.743,- euro beschikbaar te stellen aan het onderzoeks- en tentoonstellingsproject van het Nederlands Persmuseum, getiteld: Van levensles tot lifestyle, geïllustreerde vrouwentijdschriften in de Nederlandse samenleving. Het project is gericht op de vraag naar de functie en maatschappelijke rol van Nederlandse geïllustreerde vrouwentijdschriften in verleden, heden en toekomst op het terrein van de informatievoorziening en opinievorming. De volgende uitingen maken onderdeel uit van het project: een tijdelijke tentoonstelling, een catalogus, een website, debatten en een of meerdere symposia en publieksactiviteiten.

Het onderzoeksgedeelte van het project zal bestaan uit inventarisaties en selecties van tijdschriften en een literatuurstudie. De (deel)resultaten van het onderzoek vormen de basis voor alle genoemde elementen in het projectvoorstel. Het is voor onderzoek betreffende de onderdelen catalogus, website en debatten dat het Persmuseum gedeeltelijk een financiële bijdrage van het Bedrijfsfonds voor de Pers wordt aangeboden. De rest van de onderzoeks- en projectkosten dienen door het Persmuseum zelf en door bijdragen van derden gedekt te worden.


01 apr 03 14:16

Deel: ' Bedrijfsfonds steunt Persmuseum '


Lees ook