BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS
https://www.bedrijfsfondspers.nl/persberichten.cfm

Bedrijfsfonds voor de Pers steunt Historisch Nieuwsblad

Het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten financiële steun te verstrekken aan Veen Magazines ten behoeve van het Historisch Nieuwsblad. De financiële steun van het Bedrijfsfonds komt neer op een bijdrage van ten hoogste 157.000,- euro. aan een door de uitgever ingediend project.

Eén van de maatregelen van het project is er op gericht om door middel van advertenties en folders extra abonnees te werven. De uitgever vraagt voor het uitvoeren van deze maatregel in de jaren 2002 en 2003 ondersteuning aan het Bedrijfsfonds voor in totaal 157.000,- euro. Met de uitvoering van deze maatregel verwacht de uitgever een dusdanige abonneegroei te realiseren dat vanaf 2004 een rendabele exploitatie gerealiseerd kan worden. Het Bedrijfsfonds heeft besloten deze aanvraag te honoreren, onder andere onder de voorwaarde dat het blad gedurende de projectduur, dat wil zeggen tot 2006, redactioneel zelfstandig blijft.

19 jun 02 10:51

Zoekwoorden:

Deel: ' Bedrijfsfonds voor de Pers steunt Historisch Nieuwsblad '
Lees ook