KPMG27-03-2000
Bedrijfsleven besteedt steeds meer aandacht aan kennismanagement
Steeds meer ondernemingen raken overtuigd van het belang van kennismanagement. Dit uit zich met name in het feit dat bedrijven aanzienlijke investeringen hebben gedaan in technologieën die kennismanagement mogelijk maken. Het Internet wordt door bedrijven het meest gebruikt voor kennismanagement-doeleinden. Ruim 90% van de bedrijven maakt hiervan gebruik, acht op de tien bedrijven hanteert een Intranet voor kennismanagement-doeleinden en ruim 60% hanteert data-warehousing en datamining-technieken. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Knowledge Management onder ruim 400 ondernemingen in Europa en de Verenigde Staten. Het verbeteren van de concurrentiepositie vormt voor de meeste bedrijven de belangrijkste reden om een systeem van kennismanagement in te voeren.

Bedrijven met een systeem voor kennismanagement blijken beter af te zijn dan ondernemingen zonder een dergelijk syteem. Zo is ruim 60% van de bedrijven met een systeem voor kennismanagement in staat om binnen een halve dag de koopgewoonten van een bepaalde klant op tafel te krijgen. Van de bedrijven zonder een dergelijk systeem is slechts 38% in staat deze gegevens op een zo korte termijn te produceren.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt voorts dat hoewel de meeste bedrijven inmiddels beschikken over een systeem om kennis te delen, deze systemen niet optimaal gebruikt worden. Volgens prof. dr R.J. Tissen van KPMG Knowledge Management lopen veel bedrijven hierdoor het risico dat de investeringen die zij hebben gedaan verloren gaan. Tissen: "Tweederde van de onderzochte bedrijven lijdt onder een overdosis aan informatie, waardoor de werknemer niet toekomt aan het delen van kennis. De bedrijven denken dat deze problemen vanzelf verdwijnen wanneer de werknemer gewend raakt aan het systeem. Bij de invoering van het systeem is echter onvoldoende gekeken naar de behoeften van de werknemer".

Het is volgens Tissen dan ook van belang dat het programma werknemervriendelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 18% van de bedrijven een systeem hanteert dat de werknemer inzicht geeft in de vraag welke informatie waar opgeslagen ligt in de onderneming. En slechts één op die drie bedrijven heeft maatregelen ingevoerd die het delen van kennis aanmoedigen en belonen.

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Bedrijfsleven besteedt meer aandacht aan kennismanagement '
Lees ook