Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Bedrijfsleven en ANWB wijzen rekeningrijden opnieuw af

Den Haag, 12 januari 2000 - Het Nederlandse bedrijfsleven en de ANWB blijven onverkort tegen rekening rijden. Het voorstel van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat voor rekening rijden, zoals zij dat in onder andere de regio Amsterdam wil inzetten, levert géén bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Er zijn tal van alternatieven voorhanden die wél op een breed draagvlak bij het bedrijfsleven kunnen rekenen en die naar verwachting meer effect zullen hebben in het oplossen van knelpunten in de bereikbaarheid.

Dat is de gezamenlijke conclusie van VNO-NCW, MKB-Nederland (mede namens MKB-Amsterdam en MKB-Haaglanden), de kamers van koophandel van Amsterdam, Haaglanden, Utrecht en Rotterdam, ANWB, Transport en Logistiek Nederland, EVO, BOVAG, RAI, AVBB en de regionale werkgeversverenigingen HWV en WVM.

Deze organisaties hebben woensdag deelgenomen aan spoedoverleg inzake rekening rijden en de groeiende problematiek van de bereikbaarheid. Tijdens de bijeenkomst zijn de afspraken en de voorstellen die thans circuleren over de inzet van rekening rijden, onder andere in de Amsterdamse regio, besproken.

De organisaties hebben afgesproken om in het debat over rekening rijden gezamenlijk op te trekken. Dat betekent een eenduidig néén tegen het instrument rekening rijden. Bedrijfsleven en ANWB gaan door met het ontwikkelen van alternatieven en zullen die op korte termijn gezamenlijk presenteren.

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

Deel: ' Bedrijfsleven en ANWB wijzen rekeningrijden opnieuw af '
Lees ook