KAMER VAN KOOPHANDEL UTRECHT

Bedrijfsleven Utrecht positief over plannen Stationsgebied

De ondernemers in het Stationsgebied van Utrecht zijn in meerderheid (76%) positief over de plannen van de gemeente Utrecht met het Stationsgebied. De meeste ondernemers zien het als een kans voor het economisch functioneren van de stad terwijl slechts 12% er een bedreiging in ziet. Veiligheid en leefbaarheid wordt door 73% van de ondernemers gezien als het grootste probleem voor de toekomst van het Stationsgebied. Goede tweede (59%) is het gebrek aan parkeerplaatsen. Meer dan 60% vindt dan ook dat het Stationsgebied onbeperkt toegankelijk moet zijn met de auto. 50% noemt het imago van Utrecht als knelpunt. De Kamer van Koophandel concludeert hieruit dat bij uitwerking van visie A terdege rekening moet worden gehouden met deze knelpunten.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder ondernemers met een bedrijf in of rondom het Stationsgebied van Utrecht die eind april/begin mei is afgenomen. Ongeveer de helft van deze ondernemers mocht niet aan het referendum meedoen omdat ze niet in de stad Utrecht wonen. 80% van de ondervraagde ondernemers was desondanks wel op de hoogte van het referendum van afgelopen woensdag, 53% heeft kennis genomen van de inhoud van de twee visies en 40% wist dat de gemeente informatiebijeenkomsten heeft belegd over de aanpak van het gebied. Van deze groep heeft 19% één of meer bijeenkomsten bezocht.

Voorkeur voor visie A
Slechts een kwart van de ondernemers in het Stationsgebied was stemgerechtigd, in de omliggende gebieden was dat 57%. 86% van de stemgerechtigde ondernemers gaf aan te gaan stemmen: daarvan zou 35% voor visie A kiezen, 15% voor visie 1, 25% wilde blanco stemmen en 35% wist het nog niet.

Chatten met Annie Brouwer over uitslag referendum In aansluiting op het referendum organiseert de Kamer van Koophandel op donderdag 23 mei een chatsessie met de burgemeester van Utrecht over de uitslag. Via de Kamerkrant en website van de KvK worden Utrechtse ondernemers opgeroepen online in discussie te gaan. De chat vindt plaats op donderdag 23 mei van 17.00 tot 18.00 uur via www.kvk.nl/chat.

Deel: ' Bedrijfsleven Utrecht positief over plannen Stationsgebied '
Lees ook