Vereniging FME-CWM


Bedrijfsleven vraagt om versterking van exportbeleid8 februari 2003 - Het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven dringt bij de informateurs Donner en Leijnse aan op versterking van het exportbeleid. Daarvoor is nodig dat regelingen die erop gericht zijn op het bevorderen van export en investeringen allemaal onder het ministerie van Economische Zaken komen te vallen. Deze regelingen moeten bovendien worden vereenvoudigd. Verder is onder andere noodzakelijk dat de handelsafdelingen van Nederlandse ambassades in het buitenland worden versterkt.

Dit staat in een gezamenlijke brief aan beide informateurs, die is ondertekend door VNO-NCW, FME-CWM, MKB-Nederland, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH), Fenedex en de Nederlandse Export Combinatie (NEC). De organisaties wijzen erop dat de concurrentiepositie van de Nederlandse export sinds het midden van de jaren negentig verslechtert. Voor 2003 wordt opnieuw bijna 5 procent verlies aan marktaandeel verwacht.

Het bedrijfsleven vindt het met name een taak van de overheid op te treden tegen "marktverstorende inspanningen van concurrerende overheden". Op dit gebied zou de Nederlandse overheid in het verleden te weinig hebben gedaan. Ook zou teveel bezuinigd zijn op het toch al bescheiden budget voor exportbevordering.

De volledige brief vindt u in PDF-opmaak onder deze link.


Zie het origineel http://www.fme.nl/smartsite10032.dws .

Deel: ' Bedrijfsleven vraagt om versterking van exportbeleid '
Lees ook