Verbond van Verzekeraars

Bedrijfsmatige brandrisicos forse verliespost voor verzekeraars

De brandverzekering voor bedrijven is voor de Nederlandse verzekeraars een forse verlies-post, zo blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek over de vorig jaar in deze sector behaalde resultaten. Het gezamenlijk resultaat kwam uit op minus 10%, wat wil zeggen dat op een totale premie in dit marktsegment van circa 1 miljard een verlies werd geleden van 100 miljoen.

Oorzaken van de slechte resultaten zijn onder andere een stijging van het aantal grote branden, onvoldoende naleving van brandveiligheidsvoorschriften, en stijgende premies die verzekeraars moeten afdragen aan hun herverzekeraars. Ook de sterke concurrentie tussen verzekeraars heeft een rol gespeeld bij de negatieve resultatenontwikkeling. Verzekeraars kunnen verbeteringen aanbrengen in hun risicobeoordelings- en preventiebeleid en op die manier zelf een bijdrage leve-ren aan het gezonder maken van hun bedrijfsmatige brandportefeuille. Op dit terrein te treffen maatregelen hebben echter vooral effect op de langere termijn. Individuele verzekeraars zullen zelf moeten bepalen in hoeverre zij op de kortere termijn aanpassingen willen doorvoeren in hun premies en voorwaarden om tot betere resultaten te komen.

23 mei 2002

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Bedrijfsmatige brandrisicos forse verliespost voor verzekeraars '
Lees ook