GERBA BV

Bedrijfsovername bij Gerba Schoenfabrieken te Dongen

Met ingang van 1 januari 2003 hebben de heren Manfred en Maurice Ebbing de Gerba schoenfabrieken overgenomen welke gedurende 25 jaar in handen zijn geweest van het echtpaar Joop en Joke Westerbos. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke Nederlandse schoenproducent, gespecialiseerd in: militaire gevechtslaarzen, uniformschoenen en veiligheidsschoenen. Dat de volledige productie in zijn geheel plaats vindt in Nederland is uniek te noemen en bewijst dat de producten van Gerba schoenfabrieken voorzien in de behoefte aan (veiligheids-)schoenen met een hoge kwaliteit, duurzaamheid en draagcomfort.
Met haar ca. 80 werknemers behoort Gerba tot de zeer geringe groep van overgebleven schoenfabrikanten welke nog in staat is om haar volledige productie te handhaven in Nederland.
Onlangs nog heeft Gerba schoenfabrieken wederom de opdracht binnen gehaald aangaande de productie van de gevechtslaarzen ten behoeve van het Nederlandse ministerie van Defensie voor de komende 3 jaar met een aansluitende optieperiode van 2 jaar.
Met deze opdracht is mede de basis gelegd voor de continuïteit van het bedrijf.
Gerba produceert echter niet alleen de militaire kistjes, maar biedt ook een uitgebreid assortiment passende veiligheidsschoenen voor gebruik in diverse industriële sectoren.
Met deze gezonde basis heeft het echtpaar Westerbos met een gerust gevoel het bedrijf vanaf 1 januari jl. overgedragen aan de nieuwe eigenaren: Manfred en Maurice Ebbing.

Voor de schoenenbranche als ook voor Gerba zijn de gebroeders Ebbing geen onbekenden.
Zij verzorgen reeds vele jaren voor Gerba het stikwerk van alle schoenen en laarzen, met hun bedrijf Cashoe te Loon op Zand. Deze overname is, volgens Manfred en Maurice Ebbing, voor hen een unieke kans om hun verdere ambities waar te maken; gezamenlijk zijn beide bedrijven, Cashoe en Gerba, nu in staat om nog krachtiger in de markt te kunnen opereren.

In de bedrijfsvoering zijn geen ingrijpende veranderingen te verwachten waarbij als eerste de aandacht van de nieuwe directie uit zal gaan naar het doorvoeren van een aantal modelwijzigingen in de huidige collectie Gerba veiligheidsschoenen.
Met deze modelwijzigingen voldoet de collectie Gerba veiligheidsschoenen niet alleen aan de hoge kwaliteitseisen zoals aan dit soort schoenen wordt gesteld, maar wordt tevens ingespeeld op de vraag naar steeds modieuzere veiligheidsschoenen welke nauwelijks nog te onderscheiden zijn van mode- en vrijetijdsschoenen.


---

Deel: ' Bedrijfsovername bij Gerba Schoenfabrieken te Dongen '
Lees ook