Ingezonden persbericht

Amsterdam, 15 mei 2002

Bedrijfswinst meer dan verdubbeld in eerste kwartaal

Gezonde prestaties luchtvaartgroep ondanks moeilijke marktomstandigheden

Lufthansa is er in het eerste kwartaal van 2002 in geslaagd om, ondanks moeilijke marktomstandigheden, de bedrijfswinst meer dan te verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode in 2001. Het resultaat steeg met EUR 7 miljoen tot EUR 12 miljoen. Nu, na drie maanden, is het al duidelijk dat Lufthansa's strategie om de crisis in de luchtvaartsector het hoofd te bieden en de kosten in toom te houden vruchten afwerpt. De beperkte groei van de uitgaven leidde tot aanzienlijke financiële besparingen.

Lufthansa reageerde onmiddellijk en resoluut op de teruggang die het resultaat was van de gebeurtenissen op 11 september en de conjuncturele ontwikkelingen. Op systematische wijze werden de capaciteit aan de vraag aangepast, de investeringen beperkt en grootschalige besparingen doorgevoerd. Bovendien kwam Lufthansa op korte termijn met de vakbonden tot overeenstemming inzake flexibele werktijden en salarisconcessies. Het volledige Lufthansa personeel droeg daarmee in belangrijke mate bij aan het stabiliseren van de commerciële positie van het bedrijf en het veilig stellen van de winstgevendheid. Het succes van deze maatregelen is in het resultaat van het eerste kwartaal al zichtbaar.

In het passagiersvervoer slaagde Lufthansa er in de gemiddelde opbrengst met
1,2% te verhogen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het aandeel First en Business Class passagiers ten opzichte van het totale aantal passagiers op het oude niveau terugkeerde. Ten tweede wist Lufthansa, ondanks een felle concurrentie, haar marktaandeel te behouden. Dit ging bovendien gepaard met relatief stabiele prijzen. Het pakket kostenmaatregelen waartoe snel werd besloten in september, werd met grote vaart geïmplementeerd. Eén van de effecten hiervan is dat de kapitaaluitgaven van de Lufthansa Groep sterk daalden. Zoals voorzien en aangekondigd, slonken ze met 62,8% tot EUR 277 miljoen. Meer dan de helft van dit bedrag werd uitgegeven ten behoeve van vooruitbetalingen of aankopen van vliegtuigen. Alle kapitaaluitgaven in het eerste kwartaal werden gefinancierd vanuit de cashflow.

De totale inkomsten van de Groep stegen met 6,1% tot % 3,9 miljard. Het segment Onderhoud, Reparatie en Inspectie (MRO) van Lufthansa Technik deed haar omzet stijgen met 2,1% vergeleken met het eerste kwartaal van 2001. Het aandeel 'externe klanten' nam toe met maar liefst 14,6%. Het segment 'externe verkopen' van Catering steeg met 349,3%, een cijfer dat voornamelijk wordt veroorzaakt door de consolidatie van de LSG Sky Chefs group in de Verenigde Staten die dit jaar voor het eerst plaatsvindt.

De netto schuldenlast werd ook zoals voorzien teruggebracht en daalde naar EUR 3,5 miljard (eind 2001: EUR 3,8 miljard). In de eerste drie maanden van 2001 werd nog een stijging gerapporteerd van EUR 1,7 miljard. Dit jaar concentreert Lufthansa zich op het maximeren van het aandeel van de cashflow dat binnen het bedrijf blijft met het doel de schulden verder te reduceren.

Eerste volledige voorspelling voor 2002

Het is niet mogelijk om op dit moment een realistische prognose te maken voor het gehele jaar 2002. De Groep heeft de intentie om dit te doen op de jaarlijkse algemene vergadering in Keulen op 19 juni. Zo lang er geen politieke of terroristische gebeurtenissen plaatsvinden die het economisch herstel belemmeren, gaat Lufthansa uit van een beduidend beter operationeel resultaat in 2002 dan in 2001.

Het volledige rapport over het eerste kwartaal 2002 is op het internet te vinden op www.lufthansa-financials.com.

Zie ook: media.lufthansa.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Van Luyken Communicatie Adviseurs, Wouter Rutten
Telefoon (023) 540 04 24, Fax (023) 535 48 06
e-mail: rutten@vanluyken.nl

Wouter Rutten
Van Luyken Communicatie Adviseurs
Telefoon: +31(0) 23 540 04 24
Fax: +31(0) 23 535 48 06
Mobiel: +31(0) 6 20 49 91 68
www.vanluyken.nl

Deel: ' Bedrijfswinst Lufthansa meer dan verdubbeld in eerste kwartaal '
Lees ook