Berenschot

"Europese bedrijven kijken de multi-channel-strategie uit de boom"

Europese ondernemingen richten zich bij het bepalen van hun multi-channel-distributiestrategie hoofdzakelijk op wat de concurrentie doet, in plaats van op hun eigen doelstellingen. Dit leidt tot defensieve multi-channel- en E-Commerce-strategieën, gericht op het besparen van kosten en het behouden van marktaandeel. Succesvolle multi-channel-strategieën zijn echter offensief, gericht op enerzijds het vergroten en versterken van de klantrelatie en anderzijds (als fundament voor E-Commerce) het openen van nieuwe markten.

Dit concludeert adviesbureau Berenschot uit eigen onderzoek onder ondernemingen binnen de branches Telecom, Banken en Verzekeringen, Industrie en Dienstverlening. Deelnemers zijn zorgvuldig geselecteerde vooraanstaande ondernemingen in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Het blijkt dat ondernemingen zich zeer wel bewust zijn van het belang en de potentie van een structurele multi-channel-strategie, maar er niet in slagen concrete doelen te formuleren. Doelstellingen blijven algemeen en gaan niet verder dan kostenreductie, verbetering van de klantrelatie of versterking van de marktpositie. Door het gemis aan concrete doelen ontbreekt de overtuiging achter de multi-channel-strategie en is succes ver weg.

Berenschot concludeert dat een succesvolle multi-channel-strategie gekenmerkt wordt door een heldere businesscase met meetbare doelstellingen (in termen van omzet, marge, marktaandeel of klantenbinding), een duidelijk voordeel voor zowel onderneming als klant en vastberadenheid van het management bij de implementatie.

De onderzoeksresultaten zijn beschreven in het rapport "Multi-Channel Strategies in Europe ".

Nadere informatie voor de pers:

Berenschot Groep B.V.
Drs. M.G.I. Knops (mk@berenschot.com)
Drs. N.F.J. van Loon (njl@berenschot.com)
Bernadottelaan 13 3527 GA Utrecht
Telefoon: 030 %96 2 916 916

Deel: ' 'Bedrijven afwachtend tegenover multi-channel-strategie' '
Lees ook