Nederlands Uitgeversverbond

Bedrijven en overheden geïnformeerd over auteursrecht

De NVPI, de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie, en Buma Stemra hebben op 13 februari jongstleden aan alle ministeries en grote bedrijven een handleiding gestuurd over de vraag, hoe misbruik van het auteursrecht kan worden voorkomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat veel bedrijfsnetwerken en bedrijfscomputers worden gebruikt voor het illegaal verspreiden en kopiëren van beschermd materiaal. De handleiding informeert bedrijven over het misbruik en de daaruit voortvloeiende schade, en geeft tips om preventief te handelen. Ze wordt in zeven Europese landen verspreid.
Niet alleen het bedrijfsleven wordt benaderd. Ook overheidsinstanties zullen de handleiding ontvangen. Juist in de week van de verzending bleek uit berichtgeving, dat de computers van de Tweede Kamer stampvol muziek- en filmbestanden zitten. De betrokken instelling kan hier veel hinder van ondervinden: netwerken raken overbelast en het downloaden van allerlei bestanden brengt ook veiligheidsrisicos met zich, omdat er maar al te vaak virussen en spyware meekomen.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw J. Boesjes van de NVPI (tel. 035 6254412), of de heer G. Knops van Buma Stemra (tel. 023 7997597). De handleiding is als PDF-file te downloaden vanaf www.nvpi.nl

Deel: ' Bedrijven en overheden geïnformeerd over auteursrecht '
Lees ook