senter

13 mar 2000.

bedrijven gezocht met zakelijke ambities in egypte of zimbabwe

nederlandse bedrijven die langdurige handelsrelaties met en investeringen in egypte of zimbabwe ambiëren, kunnen tot en met 31 maart voorstellen indienen voor proefprojecten binnen het programma samenwerking opkomende markten (psom).

het psom is onderdeel van het bedrijfslevenprogramma van ontwikkelingssamenwerking, dat tot doel heeft nederlandse investeringen en handelsrelaties in opkomende markten te bevorderen en te helpen bij het realiseren van een duurzame ontwikkeling van de lokale en regionale economie.

projecten moeten betrekking hebben op een van de volgende sectoren: transport/infrastructuur (egypte en zimbabwe); milieu/energie (egypte); duurzame energie (zimbabwe); landbouw/agroverwerking (egypte en zimbabwe); water (zimbabwe). de psom-bijdrage bedraagt 66,66 procent van de totale projectkosten; het budget voor egypte is in 2000 circa nlg 4,5 miljoen en voor zimbabwe nlg 4,3 miljoen.

de prekwalificatieronde van deze aanbestedingen staat open tot en met 31 maart a.s., 12.00 uur.

meer informatie

ondernemers die geïnteresseerd zijn in een inschrijvingspakket, kunnen dit via fax of e-mail kenbaar maken aan senter internationaal. u kunt uw reactie richten tot mevrouw g. polak (secretariaat psom), fax (070) 361 09 18, e-mail: g.polak@senter.nl, onder vermelding van het land en de sector waarin u bent zij geïnteresseerd.

verdere informatie vindt u op de website van senter (www.senter.nl/psom) of van de economische voorlichtingsdienst (www.evd.nl) en in het weekblad `bestedingen buitenland´ van de economische voorlichtingsdienst. ook kan men contact opnemen met een van de psom-adviseurs van senter internationaal, telefoon (070) 361 05 42.

Deel: ' Bedrijven gezocht met zakelijke ambities Egypte of Zimbabwe '
Lees ook