Ingezonden persbericht


Persbericht

Anti Discriminatie Bureau (ADB) Veenendaal

Veenendaal, 12 februari 2003

Bedrijven in Veenendaal ondersteunen Antidiscriminatiegedragscodes.

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) constateert in haar tweede rapportage over Nederland dat discriminatie op de arbeidsmarkt nog steeds een hardnekkig fenomeen is. De ECRI verwijst in haar rapport naar de "Algemene Verklaring tegen Rassendiscriminatie" die in 1992 door verschillende overheden, het bedrijfsleven, instellingen uit het maatschappelijk veld, de media en particulieren ondertekend is. Ondertekenaars onderschrijven met artikel 1 van de grondwet, dat discriminatie een sociaal onrecht is en dat een ieder met respect moet worden behandeld. De ondertekenaars beloven onder andere het goede voorbeeld te geven, gedragscodes in te voeren en mensen aan te spreken op discriminerend gedrag. Volgens de landelijke vereniging van ADB's ondersteunt het toepassen van gedragscodes een effectief antidiscriminatie beleid. Een gedragscode maakt het mogelijk op legitieme en verantwoorde wijze te kunnen reageren op ongewenst discriminerend gedrag. Om deze redenen heeft het ADB Veenendaal maart 2002 initiatieven genomen om in overleg met een aantal grote bedrijven en instellingen gedragscodes te ontwikkelen.

Stand van zaken:
De bedrijven Alcan (voorheen Boxal), Codi International, Emerson, Pharr, Ritmeester Cigars en SKF Kogellagerindustrie, onderschrijven de met hen overeengekomen Antidiscriminatiegedragscode voor grote ondernemingen. Met de Openbare Bibliotheek Veenendaal en Patrimonium woonstichting is eveneens een branche-eigen gedragscode ontwikkeld. Deze gedragscodes hebben gemeen dat zij regels omvatten voor het voorkomen en het bestrijden van discriminatie met betrekking tot het personeel, de klanten en de leveranciers. Voor het personeel is een beroepsregeling opgenomen. Juist in de huidige tijd van toenemende intolerantie en de daarmee gepaard gaande toename van discriminatie, is het onderschrijven van Antidiscriminatiegedragscodes door organisaties van groot maatschappelijk belang.

Veenendaal mag trots zijn op het feit dat een aantal van haar grootste ondernemingen en organisaties met deze - landelijk gezien waarschijnlijk unieke - stap aantoont dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer serieus nemen.. Wij hopen dat veel andere organisaties hun voorbeeld in de komende tijd zullen gaan volgen..

Nadere informatie kan men inwinnen bij de voorzitter van het ADB Veenendaal dhr. Ton Meijer 0318-510949 of coordinator dhr. Tekin Kürkçü 0318 544142.

Namens het ADB Veenendaal

T.Kürkçü, coördinator

A.Meijer, voorzitter


---- --

Deel: ' Bedrijven in Veenendaal ondersteunen Antidiscriminatiegedragscodes '
Lees ook