Gemeente Bergh

Brdijfscontactfunctionaris
11-03-2003
afbeelding: Brdijfscontactfunctionaris

Bedrijfscontactfunctionaris

Bedrijven krijgen een centraal aanspreekpunt in de gemeente Bergh

De gemeente Bergh wil de dienstverlening aan de bedrijven verbeteren. Om deze reden is Henk Coenraadts aangesteld als bedrijfscontactfunctionaris. Hij is voor deze functie fulltime beschikbaar en moet voor bedrijven het contact met de gemeente vereenvoudigen.

Voor menigeen is het vaak onduidelijk hoe een gemeentelijke organisatie precies functioneert en hoe de werkzaamheden zijn verdeeld. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waardoor men van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De bedrijfscontactfunctionaris moet er voor zorgen bedrijven meteen met de juiste personen aan tafel komen te zitten en adequaat antwoord krijgen op hun vragen.

De gemeente Bergh wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor bedrijven om in de gemeente te functioneren of om zich in de gemeente te vestigen. Het gaat er uiteindelijk om dat werkgelegenheid wordt behouden en indien mogelijk verder wordt uitgebreid.

De door Henk Coenraadts verricht werkzaamheden vallen onder Economische Zaken. Voor deze portefeuille is wethouder Rob Visser verantwoordelijk. Het onderhouden van contacten met bedrijven is een belangrijk onderwerp naast meer beleidsmatige taken zoals bijvoorbeeld de zorg voor aanleg van voldoende nieuwe bedrijventerrein.

Voor de behandeling van vragen van bedrijventerreinen is bedrijvenserviceteam geformeerd waarin medewerkers van verschillende afdelingen onder leiding van de bedrijfcontactfunctionaris werkzaamheden op elkaar afstemmen.

Voor vragen van bedrijven is Henk Coenraadts is bereikbaar onder tel.: (0314) 678927 of per e-mail: hcoenraadts@bergh.nl

Deel: ' Bedrijven krijgen een centraal aanspreekpunt in de gemeente Bergh '
Lees ook