Heliview Marketingservices


heliview
Business-to-business information

Bedrijven nog niet echt actief op gebied van reïntegratie en ziekteverzuim

Ondanks alle maatregelen die de overheid heeft getroffen, daalt het ziekteverzuim in Nederland niet. Tussen 1993 en 1996 constateerde het CBS een daling, maar vanaf 1997 is het ziekteverzuim langzaam weer toegenomen. Bovendien waren vestigingen in de profit- en non-profit-markt in 2002 nog niet echt actief op het gebied van ziekteverzuim en reïntegratie van werknemers. Slechts 6 procent van de vestigingen met tenminste 2 werknemers heeft een interne of externe dienstverlener ingeschakeld voor de begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers. Dat kan zijn: een arbodienst, een verzekeraar, een extern reïntegratiebedrijf of een bedrijfsinterne reïntegratiedienst. Daarnaast zijn er relatief weinig bedrijven die hun ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid intensiveren als gevolg van de nieuwe verantwoordelijkheden die werkgevers hebben gekregen. Hooguit 27 procent van de vestigingen met tenminste 2 werknemers zei met ingang van 1 januari 2003 over te gaan tot een intensievere inventarisatie van risico's op arbeidsongeschiktheid. Andere maatregelen worden nog minder toegepast.
Dit blijkt uit de ReïntegratiemarktMonitor 2002 van Heliview Research, waarvoor in totaal 1185 interviews werden afgenomen met bedrijven en instellingen tot en met 500 fulltime werknemers.

De meeste vestigingen die een externe reïntegratiedienstverlener inschakelen, besteedden in de afgelopen 12 maanden tussen de 1 en 10.000 euro aan ziekteverzuim, reïntegratie en arbodiensten. Maar liefst 26 procent van de vestigingen zegt zelfs hieraan helemaal niets te hebben uitgegeven. Er zijn echter veel vestigingen die niet kunnen aangeven of ze bestedingen hebben (en hoeveel).

In totaal 40.868 reïntegratietrajecten
Tussen januari en oktober 2002 hebben de vestigingen met een arbodienst, verzekeraar en/of reïntegratiebedrijf als dienstverlener te maken gehad met naar schatting 40.868 reïntegratietrajecten in verschillende voortgangsfasen. Gemiddeld zijn dat ongeveer 9 trajecten (voor 9 werknemers) per vestiging. Het gaat hierbij om trajecten die niet publiek zijn aanbesteed, maar zijn ingekocht voor werknemers die in die periode in loondienst zijn. Deze trajecten hoeven overigens (uiteraard) niet te zijn gestart in 2002.
In genoemde periode zijn daadwerkelijk 20.291 reïntegratietrajecten succesvol afgerond, wat neerkomt op gemiddeld 2 per vestiging. De werknemers die deze trajecten hebben doorlopen, zijn minimaal 6 maanden aan het werk. Er vielen naar schatting 7.276 trajecten uit (1,3 per vestiging).

Over Heliview

Heliview Marketingservice bv is een full-service marketingorganisatie, gespecialiseerd in de business-to-business-markt op het gebied van o.a. HRM, ICT, financiële dienstverlening en kantoorbenodigdheden. Sedert 1994 is Heliview actief in de HRM-markt. In deze markt worden diepgaande marktanalyses op het gebied van salarissen, fiscaal belonen, werving & selectie alsmede arbeidsvoorwaarden en arbozaken uitgevoerd en uitgegeven.

Voor meer informatie over dit persbericht, Heliview onze producten kunt u contact opnemen met dhr. Thanassis Vassiliadis, tel.: 076-548 40 00. Ons e-mailadres is: info@heliview.nl

Deel: ' Bedrijven niet actief op gebied reïntegratie en ziekteverzuim '
Lees ook