Kleine Europese bedrijven spelen russisch roulette met hun toekomst

Iomega levert gratis backup software bij aankoop van drie Zip-schijven

Amsterdam, 22 februari 2000 - Het zakelijke voortbestaan van naar schatting 258.000 kleine bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland komen op het spel te staan als zij al hun computergegevens kwijt zouden raken. De financiële kosten bij verlies van alle gegevens - door het ontbreken van adequate backupsystemen - zouden voor kleine bedrijven kunnen oplopen tot een bedrag van 700 miljard euro. Voor alle landen van de Europese Unie zou het totaal kunnen uitkomen op zo?n 1200 miljard euro. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat werd uitgevoerd door het Britse onderzoeksbureau MORI.

Dit onderzoek werd gesponsord door Iomega, marktleider op het gebied van opslagapparatuur, en bestond uit een gedetailleerde enquete onder IT-beleidsvormers bij 330 bedrijven met minder dan 50 medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Het onderzoek had tot doel om aan kleine ondernemingen in Europa de vraag voor te leggen wat de waarde is van de informatie die in hun computers ligt opgeslagen, hoe veilig deze gegevens zijn en wat de financiële gevolgen zouden zijn als deze informatie verloren zou gaan. In de bijlage treft u een uiteenzetting van de resultaten van het onderzoek.

Het onderzoek toonde aan dat de deelnemende kleine bedrijven de waarde van hun computergegevens becijferden op gemiddeld 373.227 euro, hoewel meer dan één derde van alle deelnemers helemaal niet in staat bleek de waarde van hun gegevens aan te geven. Twee vijfde (40%) van hen, zo bleek, verzuimt het om hun belangrijkste bestanden te beschermen door minimaal één keer per week een backup te maken.

In het kader van dit onderzoek maakt Iomega bekend dat vanaf 15 februari tot en met eind augustus bij elk pak van drie 100MB Zip-schijven de QuikSync-software gratis wordt meegeleverd. Gebruikers kunnen zo direct beschikken over deze software, waarmee het maken van backups wordt vereenvoudigd en wijzigingen in de opgeslagen gegevens worden bijgehouden. Daartoe aangewezen bestanden worden automatisch opgeslagen op een Zip-, Jaz- of Clik!-schijf, zodat er op eenvoudige wijze backups van kunnen worden gemaakt die veilig en beschermd blijven.

QuikSync-software
Met QuikSync-software worden bestanden op een willekeurige Iomega-schijf opgeslagen zonder dat de gebruiker zijn werk hoeft te onderbreken. De software is eenvoudig te installeren en zorgt verder voor de rest. Als een gebruiker vervolgens een bestand opslaat in een van tevoren opgegeven map, schrijft de QuikSync-software de gewijzigde versie weg naar een Iomega-schijf zonder dat de gebruiker hier iets van merkt. En om de zoveel tijd, op te geven door de gebruiker, controleert QuikSync of de map Mijn documenten van Microsoft Windows nieuwe of gewijzigde bestanden bevat en kopieert deze vervolgens naar de schijf. Het terugzetten van bestanden is al net zo simpel. De gebruiker hoeft alleen de inhoud van de opgegeven Zip-, Jaz- of Clik!-schijf te bekijken en het opgeslagen bestand te openen.

"Het onderzoek van MORI heeft duidelijk aangetoond dat klanten weten hoe belangrijk hun gegevens zijn maar dat zij het heel moeilijk vinden om deze te beschermen of dat zij vergeten hiervoor de nodige stappen te ondernemen", aldus Ulrike Tegtmeier, directeur voor Product Management bij Iomega Europa. "Met QuikSync kost het maken van backups geen enkele moeite. QuikSync slaat de bestanden automatisch op, waardoor de gegevens worden beschermd en wordt voorkomen dat zij per ongeluk worden verwijderd."

Iomega
Iomega Corporation (NYSE:IOM) is de producent en leverancier van de bekroonde Zip®-, Jaz®- en Clik!-drives en -schijven, en ZipCD-drives en ?schijven waarmee de gebruiker belangrijke informatie kan ordenen, beheren, creëren, delen en uitwisselen.
Miljoenen mensen over de hele wereld maken gebruik van de opslagoplossingen van Iomega -- particulieren, bedrijven, overheden, onderwijs-instellingen en creatieven. U kunt ons telefonisch bereiken via 1-800-MY-STUFF (800-697-8833), of via de website http://www.iomega.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ellen Janssen Peter Wharton Brodeur Schoep & Van der Toorn Iomega International S.A. Tel: +31 20 487 40 00 Geneva, Zwitserland Fax: +31 20 669 72 65 Tel: +41 22 87 97 000 E-Mail: ellen.janssen@svdt.nl Fax: +41 22 87 97 453 E-Mail: wharton@iomega.com

Bijlage: Onderzoeksresultaten

Het onderzoek door MORI toont aan dat kleine bedrijven konden worden onderverdeeld in acht verschillende categorieën wat betreft de mate van bescherming van hun gegevens. Hierbij waren er twee categorieën die bijzonder opvielen: de Wijze Uil en de Kip zonder Kop. De Wijze Uil staat voor een kleine onderneming die zich bewust is van de financiële risico?s van het verlies van gegevens. Dit soort bedrijf is daadwerkelijk in staat een waarde toe te kennen aan de eigen gegevens en onderneemt stappen om minimaal één keer per week een backup van de belangrijkste bestanden te maken. Eén derde van de ondervraagde Duitse bedrijven (34%), maar slechts één zevende van de ondervraagde Franse bedrijven (15%) kon worden bestempeld als Wijze Uil. In het Verenigd Koninkrijk bestond één vijfde (23%) van de ondervraagde bedrijven uit Wijze Uilen.

Aan het andere uiteinde van de schaal vinden we de Kip zonder Kop. Dit bedrijf is zich wel bewust van de financiële risico?s van het verlies van gegevens en is ook in staat een waarde toe te kennen aan hun eigen gegevens, maar onderneemt geen stappen om ervoor te zorgen dat minimaal één keer per week een backup van de belangrijkste bestanden wordt gemaakt. Een kwart (24%) van alle Franse deelnemers en één op de tien deelnemende bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk (9%) behoren tot deze categorie.

Zes procent van de bedrijven waarmee MORI heeft gesproken, gaf aan dat zij het mogelijk niet zouden overleven als zij hun gegevens zouden kwijtraken en nog eens 30% zei dat zij ernstige financiële schade zouden oplopen. Een kwart van de ondervraagde bedrijven beweerde dat bij hen de financiële schade beperkt zou blijven. Slechts 14% zei dat zij helemaal geen financiële schade zouden lijden.

"De bedrijven die deel uitmaken van de categorie Kip zonder Kop moeten op zoek gaan naar manieren om zichzelf te kunnen transformeren tot Wijze Uilen. Door gebruik te maken van technologie zoals die van Iomega, waarmee eenvoudige en goedkope oplossingen kunnen worden geïmplementeerd, zouden deze bedrijven niet alleen niet langer bang hoeven te zijn failliet te gaan, maar zouden zij zelfs op een meer stabiele en productieve wijze over hun toekomst kunnen gaan nadenken", aldus Sanchez.

"Het zijn tegenwoordig niet meer alleen de grote ondernemingen en de grote banken die hun technologie als bedrijfskritische onderdelen van hun onderneming beschouwen. Voor een groot deel van het kleinbedrijf gaat hetzelfde op. Het probleem is dat kleine bedrijven veelal geen idee hebben hoe zij de beveiligingsmechanismen kunnen aanbrengen waarmee zij kunnen zorgen voor regelmatige backups van hun bestanden", vervolgt Sanchez.

Andere belangrijke bevindingen
¨ Een kwart van de ondervraagde bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, tegen 34% in Frankrijk en 18% in Duitsland, was de mening toegedaan dat men het te druk had om backups van de eigen gegevens te maken; ¨ Kleine bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland vertrouwen nog steeds op papier. De belangrijkste reden om geen backups te maken was dat men over papieren versies van de belangrijkste documenten beschikte 40% van de onderzochte bedrijven in GB, 28% in Frankrijk en 37% in Duitsland; ¨ Meer dan de helft (54%) van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek beschouwde een defecte vaste schijf als de meest waarschijnlijke oorzaak van gegevensverlies. Als de op één na meest waarschijnlijke oorzaak (43%) werd het per ongeluk wissen van een bestand genoemd;
¨ Het onderzoek toonde aan dat vooral kleine bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zich kwetsbaar voelen voor de diefstal van hun computers. Meer dan de helft (53%) van de deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk beschouwde de diefstal van hun computer als een mogelijke manier om de eigen gegevens kwijt te raken; ¨ Bijna de helft van de deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk (46%) en Frankrijk (49%) beschouwde computervirussen als een mogelijke bedreiging voor hun belangrijke gegevens, terwijl in Duitsland slechts een kwart van de ondervraagde bedrijven (26%) deze vrees deelde.

Over MORI (Market and Opinion Research International) MORI is het grootste onafhankelijke full service onderzoeksbureau in Groot-Brittannië, dat in 1969 werd opgericht door de huidige voorzitter, Professor Robert Worcester. Dit bedrijf, dat in 1999 op de zevende plaats stond in de lijst van onderzoeksbureaus van de British Market Research Association (BMRA), was in 1998 goed voor een omzet van £20 miljoen. Het bedrijf is onderverdeeld in specialistische bedrijfstakken zoals nieuwe media, business-to-business, consument en detailhandel, bedrijfscommunicatie, telecommunicatie, reiswezen en toerisme en internationaal onderzoek.

Deel: ' Bedrijven spelen Russisch roulette door ontbreken back-up '
Lees ook