persbericht

bedrijven willen hun personeel beter leren kennen

uit het global assessment trends report 2012 van shl blijkt dat talentanalyse een topprioriteit is voor bedrijven, maar dat de meeste bedrijven er geen gebruik van maken om onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen

utrecht - 7 juni 2012 - shl, de wereldleider in het meten van talent, heeft vastgesteld dat 86% van alle bedrijven wereldwijd over een proces beschikt om talentanalyse data te verzamelen, maar dat minder dan de helft daarvan deze informatie gebruikt om onderbouwde bedrijfsbeslissingen te nemen. deze conclusies zijn te vinden in het jaarlijkse global assessment trends report 2012 van shl en benadrukken de noodzaak voor bedrijven om hun people intelligence om te zetten in zinvolle en meetbare gegevens, waarmee ze personeelsbeslissingen kunnen nemen die leiden tot betere bedrijfsresultaten. talentanalyse is een nieuw gegeven in het trendrapport van dit jaar en is tegenwoordig een van de drie topprioriteiten voor iedere hr-afdeling.

"Onze research heeft aangetoond dat bedrijven meer willen weten over de mensen in hun personeelsbestand. En dat gaat verder dan louter productiviteit: ze willen weten wat hun medewerkers drijft, hoe ze ieder individu optimaal kunnen stimuleren en gemotiveerd kunnen houden", vertelde David Leigh, CEO van SHL. "Bedrijven erkennen het potentieel van talentanalyse, maar ze kunnen nog heel wat leren over het vergaren van zinvolle gegevens die gebruikt kunnen worden om cruciale bedrijfsbeslissingen te nemen." De enquête werd ingevuld door 481 HR-professionals in diverse branches wereldwijd en geeft een overzicht van de belangrijkste trends en inzichten op het vlak van talentassessmentpraktijken ten opzichte van vorig jaar en de uitdagingen waarmee bedrijven in 2012 geconfronteerd worden. Verder biedt dit rapport de volgende drie belangrijke resultaten:

Gedragsvoorspelling is essentieel
3 van de 5 populairste assessmenttypes waaraan HR-professionals voorafgaand aan de werving de voorkeur geven, zijn gedragsvoorspellende indicatoren. Daaruit blijkt dat werkgevers hun nieuwe medewerkers al vooraf goed willen leren kennen. De 'persoonlijkheidstests' zijn dit jaar doorgestoten naar de tweede plaats in de lijst, en ook de tests met betrekking tot geschiktheid voor de baan en situatiebeoordeling staan in de top vijf. Dit alles impliceert dat werkgevers zich tegenwoordig niet alleen concentreren op de kennis en vaardigheden van een kandidaat, maar een volledig beeld willen van hun medewerkers en hoe die zich in de toekomst zullen gedragen.

Ook sociale media helpen om een beter beeld te krijgen van kandidaten Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt ook dat de toenemende vraag van werkgevers om een volledig beeld te hebben van hun kandidaten, ook weerspiegeld wordt in de sociale mediatrends. Steeds meer bedrijven vinden nieuwe manieren om sociale media te gebruiken in hun wervingscampagne en deze manier van werken wordt ook steeds beter aanvaard. De perceptie dat dit een doeltreffend hulpmiddel is voor de werving van kandidaten, is sinds vorig jaar met 10 procentpunten gestegen. Het onderzoek geeft aan dat werkgevers via de sociale media vooral op zoek gaan naar de hobby's en interesses van de kandidaten, hun huidige activiteiten, of ze eventueel lid zijn van bepaalde organisaties en of ze door anderen aanbevolen worden.

Betrokkenheid: een topprioriteit voor bedrijven
Betrokkenheid en personeelsbehoud staan hoog op de HR-agenda dit jaar: meer dan 56% van de deelnemers aan de enquête vermeldde dit als hun topprioriteit in 2012. Maar uit het onderzoek van SHL is ook gebleken dat meer dan een derde van de bedrijven (39%) niet over enige formele procedure beschikt om het personeel te betrekken bij de activiteiten of in het bedrijf te houden. Bovendien blijkt uit de gegevens van het Trends Report, ondanks het feit dat steeds meer belang wordt gehecht aan interne werving, dat slechts eenderde van de HR-professionals (36%) loopbaanontwikkeling als een topprioriteit beschouwt en dat een nog kleiner aantal dit als een goede strategie voor personeelsbehoud ziet. De interesse in loopbaanontwikkeling is de voorbije jaren zelfs steeds verder weggezakt, wat leidt tot speculaties dat bedrijven deze strategieën niet langer volgen.


Noot voor redacties

Deel: ' Bedrijven willen hun personeel beter leren kennen '




Lees ook