EVD

Bedrijvendag Midden- en Oost-Europa, 3 oktober 2001

Tijdens de jaarlijkse bedrijvendag van het ministerie van Economische Zaken kunt u zich informeren over het zakendoen in Midden- en Oost-Europa en hoe het ministerie u daarbij kan helpen. Deze bijeenkomst biedt u de unieke gelegenheid contact te leggen met vertegenwoordigers van diverse ministeries, Nederlandse ambassades en andere partijen die betrokken zijn bij het zakendoen in Midden- en Oost-Europa.

De bedrijvendag informeert u over investerings- en handelsbevordering via haalbaarheidsstudies, financiering en kredietverzekering. Verder staan ook de gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie voor het zakendoen in Midden- en Oost-Europa op de agenda. Tevens wordt uitleg gegeven over financieringsmogelijkheden door de Oost-Europabank en het instrumentarium van de Europese Unie.

De middag wordt afgesloten met een receptie en informatiemarkt van de uitvoerders van diverse regelingen en handelsbevorderende organisaties. Ook de handelsraden van de Nederlandse ambassades in de betreffende landen zijn aanwezig om u tijdens de informatiemarkt te woord te staan. U krijgt op deze manier de gelegenheid om op informele wijze kennis te maken met vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven die voor uw bedrijf van belang zijn.

De bedrijvendag vindt plaats op 3 oktober bij Hotel Crowne Plaza Den Haag Promenade in Den Haag.

Programma - Aanmelden

Deel: ' Bedrijvendag Midden- en Oost-Europa in Den Haag '
Lees ook