Kamer van Koophandel Utrecht

Bedrijvenlocaties in het groen mogelijk

De ontwikkeling van groene werklandschappen op de Utrechtse Heuvelrug
- exclusieve locaties voor ondernemingen in een lommerrijke omgeving - levert niet alleen voordelen op voor het bedrijfsleven, maar ook voor natuur en landschap.

Tot deze conclusie komt bureau Nieuwe Gracht dat in opdracht van de provincie Utrecht, het Bestuur regio Utrecht en de Kamer van Koophandel Utrecht drie voorbeeldstudies uitvoerde in en met medewerking van de gemeente Zeist.

Op grond van de studies concludeert het onderzoeksbureau dat een gemeente als Zeist een kansrijk perspectief biedt voor de ontwikkeling van groene werklandschappen. Het bureau ziet op de onderzochte locaties voldoende mogelijkheden om projecten te ontwikkelen die niet alleen met een sluitende begroting kunnen worden geëxploiteerd, maar ook voldoende belangstelling van ondernemers als vestigingsplaats trekken. Bovendien kan volgens Nieuwe gracht worden voldaan aan belangrijke randvoorwaarden met betrekking tot behoud van natuur en landschap. Zo gaat parkeren in de ontwerpstudies ondergronds, en zijn er voorstellen uitgewerkt voor de aanleg van nieuw groen en ecologisch verantwoord beheer van de kantoorlocaties.

De combinatie van bedrijven in het groen kan volgens Nieuwe Gracht een 'kwaliteitsimpuls' opleveren voor de gehele Utrechtse Heuvelrug. De betrokken overheden in dit gebied moeten dan wel op dit vlak een gezamenlijk beleid voeren. Geadviseerd wordt om voor deze projecten een gemeenschappelijk groenfonds in te stellen Advies aan de provincie Utrecht is om méér helderheid te verschaffen over de vraag onder welke voorwaarden deze projecten gerealiseerd kunnen worden. Het nieuwe provinciale Streekplan en het Regionale Structuurplan van het Bestuur Regio Utrecht kunnen daarin een belangrijke rol vervullen, aldus de onderzoekers.

Deel: ' 'Bedrijvenlocaties in het groen mogelijk in Utrecht' '
Lees ook