Gemeente Amstelveen

Bedrijventerrein Bovenkerk als herboren

Bedrijventerrein De revitalisering van het bedrijventerrein Bovenkerk-Legmeer gaat van start! Op 4 maart a.s. geven de heer Regouin, wethouder van de gemeente en de heer Verbraak, voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen het startsein voor het grootse project.

In april 1999 is door het college een projectplan vastgesteld op basis waarvan de planvorming voor de revitalisering van het bedrijventerrein Bovenkerk-Legmeer ter hand is genomen. Het plan is opgesteld door een werkorganisatie die bestaat uit een werkgroep van de gemeente en een bestuurlijke Ondernemerscontactgroep (gevormd door gemeente, provincie, Ondernemersvereniging Amstelveen en een afvaardiging van het bedrijfsleven op het terrein en detailhandelsorganisaties).

Revitalisering betekent dat de openbare buitenruimte op het bedrijventerrein wordt hersteld, verbeterd en aangepast. Onderhoud van het terrein, dat dateert van de jaren vijftig, is hard nodig. Revitalisering gaat om het verbeteren van het imago, de uitstraling en het functioneren van het terrein. Daarnaast moet sprake zijn van een duidelijk ruimtelijk economisch beleid met duurzaamheids- en milieuwensen, om het vinden van meer ruimte voor bedrijvigheid op het bestaande terrein en om de mogelijkheden te onderzoeken voor een parkmanagementorganisatie. Parkmanagement betekent een samenwerking tussen overheid en particulieren als het gaat om beheer, onderhoud en voorzieningen (gezamenlijke afvalinzameling, energie-inkoop, kabelvoorziening, bewegwijzering en bijvoorbeeld kinderopvang).

De Ondernemersvereniging Amstelveen heeft het voortouw genomen om het financiële draagvlak te vinden voor de revitalisering van de openbare buitenruimte. Zesentwintig bedrijven hebben toegezegd een intentieverklaring te ondertekenen waarin ze aangeven bereid te zijn bij te dragen in de kosten. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amstelveen dragen met een bedrag van 3,8 miljoen euro ook bij aan het totale project. En dus is op 4 maart a.s. de kick off bij een van de bedrijven die liever gisteren dan vandaag nog de revitalisering gerealiseerd ziet. De parkeerstrook tussen C1000 en de Zetterij zal de komende vijf weken grondig onderhanden genomen worden. De rest van de uitvoering vindt niet direct aansluitend plaats. Het project wordt in 2005 afgerond.

Deel: ' Bedrijventerrein Bovenkerk Amstelveen als herboren '
Lees ook