Provincie Zuid-Holland

Persbericht

17-03-2003
Bedrijventerrein in Sassenheim afgesloten na asbestvondst

De provincie Zuid-Holland heeft een bedrijventerreintje in Sassenheim met onmiddellijke ingang afgesloten nadat er asbestvervuiling is geconstateerd. De verontreiniging bevindt zich in de puinverharding die indertijd gebruikt is om het terrein toegankelijk te maken. Drie bedrijven ondervinden hinder hiervan.

De provincie vermoedde al langer dat er asbest aanwezig was. Vandaar dat een onafhankelijk bureau opdracht is gegeven onderzoek uit te voeren. Uit de resultaten bleek dat met name in de onverharde delen van het terrein aan de Industriekade de vervuiling aanwezig is. Uit voorzorg is besloten het terrein per direct af te sluiten. Hierdoor ondervinden een autobedrijf, een houthandel en een transportbedrijf ernstige hinder, of zijn zelfs onbereikbaar. Er zijn vooralsnog geen risico's voor de volksgezondheid, zeker niet als de grond vochtig blijft en er geen gebruik is van de onverharde delen. Zaterdag 15 maart worden er eveneens luchtmetingen genomen. Op basis van deze resultaten wordt gekeken welke verdere maatregelen nodig zijn. De direct omwonenden zijn per brief ingelicht.

Deel: ' Bedrijventerrein in Sassenheim afgesloten na asbestvondst '
Lees ook