Provincie Utrecht

Persbericht

Bedrijventerrein Putkop Harmelen mag 2e fase ontwikkelen

28-1-2003

De gemeente Woerden heeft kunnen aantonen dat het nodig is om ook de tweede fase van het bestaande bedrijventerrein Putkop te Harmelen te ontwikkelen. Er is nog voldoende vraag naar bedrijfsterrein in Harmelen, bijvoorbeeld voor kleinschalige ambachts- en handelsbedrijven. GS keuren daarom het uitwerkingsplan voor deze tweede fase goed. Een bedrijventerrein mag volgens het provinciale beleid niet in één keer uitgegeven worden, maar moet gefaseerd ontwikkeld worden. Dit beleid is erop gericht om een goed evenwicht te kunnen behouden tussen bebouwing en groen.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030- 258 32 07 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Bedrijventerrein Putkop Harmelen mag 2e fase ontwikkelen '
Lees ook