Europees Hof van Justitie

Afdeling Pers en Voorlichting

Perscommuniqué nr. 67/99

17 september 1999

Beëdiging van de nieuwe leden van de Commissie op 17 september 1999


Tijdens een plechtige zitting van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, heden te 12.00 uur, hebben de voorzitter en de nieuwe leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen de plechtige verbintenis uitgesproken die zij ingevolge de Verdragen bij hun ambtsaanvaarding moeten aangaan.

In die zin zijn beëdigd, in na te noemen volgorde:

de heer Romano PRODI (IT), voorzitter, de heren Michel BARNIER (FR), Frederik BOLKESTEIN (NL), Philippe BUSQUIN (BE), David BYRNE (IRL), mevrouw Loyola de PALACIO del VALLE LERSUNDI (ES), mevrouw Anna DIAMANTOPOULOU (GR), de heren Pascal LAMY (FR), Poul NIELSON (DA), Christopher PATTEN (GB), mevrouw Viviane REDING (LUX), mevrouw Michaele SCHREYER (BRD), de heren Pedro SOLBES MIRA (ES), Günter VERHEUGEN (BRD), António VITORINO (PT), mevrouw Margot WALLSTRÖM (SV).

De tekst van de toespraak van de president van het Hof van Justitie, de heer G.C. Rodríguez Iglesias en die van de voorzitter van de Commissie, de heer R. Prodi, staan ter beschikking van de pers.

Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot de afdeling Pers en Voorlichting.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beëdiging nieuwe leden Europese Commissie '
Lees ook