Nagron NV

PERSBERICHT

BEËINDIGING BEURSNOTERING NAGRON

NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. deelt mede, dat op haar verzoek en in overleg met Van Herk - K.N.G. B.V., Euronext Amsterdam N.V. de beursnotering van certificaten van gewone aandelen NAGRON per maandag 15 juli 2002 zal beëindigen.

Een en ander houdt direct verband met het feit dat eind juni 2002 Van Herk - K.N.G. B.V. 98,56% van alle uitstaande aandelen NAGRON heeft verworven.

's-Gravenhage, 11 juli 2002

Voor nadere informatie:
S. Molkenboer, voorzitter Raad van Bestuur NAGRON Nationaal Grondbezit N.V. Telefoonnummer: 070 - 351 50 00. E-mail: info@nagron.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Beeindiging beursnotering Nagron '
Lees ook