Gemeente Amersfoort


3 maart 1999

Beëindiging regeling onkostenvergoeding grenscorrectie

Op 1 januari 1998 zijn de grenzen tussen Amersfoort en de gemeenten Nijkerk, Bunschoten, Hoevelaken en Leusden gewijzigd. Het gemeentebestuur van Amersfoort heeft begin 1998 bekend gemaakt dat zou worden bekeken of aantoonbare schade en onkosten ten gevolge van de grenswijziging, voor een vergoeding in aanmerking kwamen. Betrokkenen zijn toen ook uitgenodigd hiervoor een opgaaf in te dienen bij de gemeente. Op grond daarvan is vorig jaar een regeling voor de vergoeding van dergelijke onkosten vastgesteld.

Het college heeft besloten om de regeling per 3 april aanstaande te beëindigen. Dat betekent dat declaraties die na die datum worden ingediend, niet meer voor vergoeding in aanmerking komen.

Deel: ' Beëindiging onkostenvergoeding grenscorrectie Amersfoort '
Lees ook