NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM

Tegendraads

Augustus 2001

Tegendraads
Beeldende kunst 1965-2000

29 september t/m 25 november 2001

Het Nederlands Textielmuseum toont van 29 september tot en met 25 november 2001 in de tentoonstelling 'Tegendraads' een boeiend overzicht van kunst gemaakt in de afgelopen vijfendertig jaar waarbij textiel de boventoon voert.

'Textiele kunst is beeldende kunst' is een credo uit het eind van de jaren '70. Kunstenaars die textiel als één van de materialen voor het maken van een kunstwerk kozen bevechten zich geleidelijk aan een plaats binnen de gevestigde kunstwereld.
De wandkleden, wand- en vloerobjecten, installaties en soft sculptures staan allemaal op naam van Nederlandse kunstenaars. Alle kunstwerken zijn exponenten van een 'tegendraadse' kunst. De oudere werken zijn tot stand gekomen als een commentaar op het ambachtelijke imago dat textiel tot in de jaren '80 had. De meer recente zijn eigentijdse expressies van een conceptuele kunst, waarbij niet het uiterlijk en de techniek maar het concept van het werk centraal staat. Toch blijft de draad, als symbool van textiel, een bewust gekozen materiaal.

Nationale kunst
Getoond wordt werk van de pioniers in de textiele kunst zoals Herman Scholten, Desirée Scholten, Loes van der Horst, Ria van Eyk, Madeleine Bosscher, Betty Hubers en Wil Fruytier. Deze kunstenaars creëerden eind jaren '60, begin jaren '70 zowel vrijhangende 'beelden' van textiel als wandkleden. In tegenstelling tot de traditionele, figuratieve wandkleden die tot dan toe het beeld van de (internationale) textielkunst bepaalden, wordt met deze werken de specifieke taal van textiel uitgedrukt. Structuur, textuur, materiaal en kleur zijn nu het thema. Anderen, zoals Harry Boom, Krijn Giezen en Anna (Verwey) kiezen met hun sculpturen, assemblages en wandobjecten een meer individualistische en niet in een bepaald hokje te plaatsen kunstvorm. Bij een jongere generatie kunstenaars die in de jaren '80 en '90 actief is en waartoe onder meer LAM de Wolf, Marian Bijlenga, C.A. Wertheim, Barbara Broekman, Karin Arink, J.H.J. van Melis, Sibyl Heijnen, Regula Müller en Lie van der Werff gerekend kunnen worden, wordt de kunst waarbij textiel een rol speelt nog veelzijdiger. Een zeer breed scala aan materialen en technieken wordt toegepast, disciplines overschreden en de uitdrukking en de inhoud van het werk
-het idee-, komt op de voorgrond te staan.
Het menselijk lichaam ('Zelfportret' Anna (Verwey), 1979), intimiteit ('As tears go by. For Jack'] Regula Müller, 1994), het vrouwbeeld ('Zij vlucht' Lie van der Werff, 1991-1992), humor (Viltdisplay Amusement-toestellen J. H. J. van Melis, 1990), mode en kleedgedrag ('Je suis B.B' Saskia van Santen-Kolff/Elma van Imhoff, 1996) en andere culturen ('Latijns-Amerika' Barbara Broekman, 1995) zijn themas die in deze hedendaagse kunst worden gekozen.

Alle werken op deze tentoonstelling komen uit de collectie van het Nederlands Textielmuseum. Een groot aantal was geselecteerd voor de Triennale Internationale de la Tapisserie et des Arts du Tissu die in het voorjaar 2001 voor de vierde keer in het Belgische Tournai werd gepresenteerd. De Triënnale had dit jaar 'Nederlands textiel: traditie en vernieuwing 1950-2000' als onderwerp en de tentoonstellingen in dit kader werden door het Nederlands Textielmuseum ontwikkeld. De catalogus van deze Triënnale is tijdens de tentoonstelling 'Tegendraads. Beeldende kunst 1965-2000'in de winkel van het Textielmuseum te koop (prijs f 49,95 / euro 22,67). Een videofilm die ter gelegenheid van de Triënnale is gemaakt met onder meer interviews met de kunstenaars en ontwerpers, Barbara Broekman, Marian Bijlenga, Wilma Kuil, Nico Parlevliet, Claudy Jongstra, Christel Verhoeven/ Kendix Design Team, Jeroen Vinken en Maarten Vrolijk is eveneens te koop. (prijs f 45,-/euro 20,42, duur 60 minuten).

Internationale kunst
In deze periode toont het Nederlands Textielmuseum nòg een tentoonstelling met kunstwerken uit binnen- en buitenland. Onder de titel 'Connections, 5e internationale textielkunst tentoonstelling Betonac' worden van 9 september 2001 tot en met 24 februari 2002 kunstwerken in het museum gepresenteerd met als centraal thema 'vervlechtingen'.


---

---
Voor informatie en documentatie voor de pers: Yvette Lardinois, PR & marketingmanager (di t/m vr) T 013 549 45 33 email bdlaryv@tilburg.nl of 06 51 53 48 29 of Caroline Boot, conservator kunst en vormgeving (di t/m vr) T 013 536 74 75. www.textielmuseum.nl Gezamenlijke opening
De tentoonstellingen 'Connections' en 'Tegendraads' worden op vrijdag 28 september 2001 om 16 uur gezamenlijk feestelijk geopend. U bent van harte welkom!

25 sep 01 15:01

Deel: ' Beeldende kunst 1965-2000 in Nederlands Textielmuseum '
Lees ook