BEERS, een unieke organisatie in de transportwereld

(2-2-2000)

Leidschendam, 2 februari 2000

BEERS werd in 1915 opgericht door Adriaan Beers en bestaat thans 85 jaar. In 1946 werd het Scania-Vabis agentuur verworven en werd begonnen met de import, de assemblage en de distributie van het Zweedse vrachtautomerk SCANIA. De houdstermaatschappij BEERS N.V. is sinds 1961 op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerd. Het hoofdkantoor is gevestigd te Leidschendam, alwaar de directie en de ondersteunende stafafdelingen zijn gehuisvest.

De operationele activiteiten zijn ondergebracht bij de werkmaatschappij Beers Bedrijfsauto b.v., met inmiddels 33 eigen vestigingen in den lande. Bezoma b.v. is de eigen lease en financierings-maatschappij, terwijl Beers Verzekeringen b.v. op de assurantiemarkt actief is. Sinds 1996 worden in Duitsland, inmiddels vanuit 7 eigen vestigingen, eveneens verkoop- en serviceactiviteiten ontplooid door Beers Deutschland GmbH dat in Bochum is gevestigd.

BEERS onderscheidt zich verder door korte, efficiënte communicatielijnen in een zeer platte organisatiestructuur, resulterend in een op decentraal niveau flexibele, slagvaardige en bovenal klantgerichte manier van opereren. BEERS heeft in haar
85-jarig bestaan, door zich uitsluitend en alleen te concentreren op het zware segment, een unieke know-how opgebouwd, waardoor aan vrijwel elke vraag naar transportmaterieel kan worden voldaan. Het bedrijf mag bovendien door de combinatie van importeur/distributeur èn dealerschap op z'n minst uniek worden genoemd binnen de Nederlandse bedrijfsautobranche. De onderneming kan daarmee haar afnemers als geen ander een full-service pakket leveren t.w. de vrachtauto èn de daarbij behorende service en ondersteunende diensten vanuit één en dezelfde organisatie.

BEERS is met haar vestigingen in Nederland en Duitsland, met ruim
1.000 medewerkers en een omzet van meer dan 1,3 miljard gulden, inmiddels uitgegroeid tot de grootste bedrijfsautodealer van Europa. Het accent bij de verdere groei van de onderneming zal met name op de dealeractiviteiten gelegd worden.

CONCENTRATIE OP DEALERACTIVITEITEN

Sinds de opening van haar eerste vestiging in 1964 is BEERS zich gaandeweg meer en meer gaan concentreren op haar dealeractiviteiten. De importeursfunctie werd in de loop der jaren steeds meer ondergeschikt gemaakt aan de dealerfunctie. Naar nu blijkt is dat een strategisch juiste beslissing geweest. Ondermeer door de exploitatie van eigen werkplaatsen is de onderneming in staat anticyclisch te opereren en is daardoor minder gevoelig voor verkoopfluctuaties in de markt. Hiermee is de zo belangrijke continuïteit in belangrijke mate gediend.

BEERS heeft binnen de Europese Scania organisatie als zelfstandige onderneming een unieke positie opgebouwd, met een formule die voor SCANIA als voorbeeld geldt voor de Europese organisatie. Naast de activiteiten in Nederland is BEERS sinds een aantal jaren eveneens actief in Duitsland, in een gebied dat geografisch even groot is als Nederland. Inmiddels wordt in Duitsland 25% van de totale verkopen van Beers gerealiseerd. BEERS blijft dan ook investeren in haar dealeractiviteiten, zowel in Nederland als daarbuiten.

Inmiddels beschikt BEERS in Nederland over 33 eigen vestigingen, verdeeld over 9 rayons. Op afzienbare termijn zal hieraan de 34e eigen vestiging (Diesel Service Nijmegen) worden toegevoegd. Daarnaast wordt in Nederland ook nog eens samengewerkt met 4 zelfstandige dealers die in totaal 6 werkplaatsen exploiteren en met 7 servicesteunpunten. Hiermee beschikt BEERS in Nederland over een dichtvertakt netwerk van in totaal 47 locaties.

In Duitsland beschikt BEERS thans over 7 eigen vestigingen die vrijwel allemaal totaal vernieuwd dan wel herbouwd zijn, passend in de Beerswerkplaatsformule. In voorkomende gevallen is BEERS eveneens in staat de complete werkplaats van klanten in eigen beheer over te nemen, een ontwikkeling die zich steeds vaker aandient omdat een eigen werkplaats langzamerhand niet meer economisch en milieutechnisch verantwoord te exploiteren is.

FULL SERVICE DIENSTVERLENING

Naast de concentratie op haar dealeractiviteiten is BEERS zich gelijktijdig structureel gaan bezighouden met het ontwikkelen van aanvullende diensten. In dit verband zijn diverse unieke diensten te onderscheiden. Zo was BEERS de eerste in de branche die een eigen Lease- en financieringmaatschappij, BEZOMA, oprichtte. Ook was BEERS de eerste die het belang van trainen en opleiding van chauffeurs inzag. Inmiddels is BEERS met haar Beers Truck Training op dit gebied al meer dan 20 jaar actief. In het begin als leerschool om het toepassen in de dagelijkse praktijk van het lage toerenconcept van SCANIA aan te leren, thans breder gericht op anticiperend rijgedrag, waarbij ook de verkeersveiligheid is gediend. Dan zijn er Beers Reparatie & Onderhoudscontracten die geen standaard bepalingen kennen en dus volledig op maat voor de klant worden gesneden. Ook de Beers Buitenland Service is bijzonder. Vanuit het hoofdkantoor in Leidschendam staan dag en nacht onze vakbekwame medewerkers klaar om gestrande klanten in het buitenland in hun eigen taal met raad en daad ten dienste te staan. Zelfs de financiële afwikkeling wordt door ons verzorgd. Beers Verhuur biedt de klant, vanaf 33 locaties, de ruimste keuze met de laatste types tegen een concurrerend tarief.

Ook Beers Used Trucks is uniek te noemen. Hiermee heeft de markt de beschikking over het grootste aanbod van de meest courante Scania's waarvan de historie volledig bekend is. Desgewenst is het mogelijk om op deze gebruikte trucks een Beers Reparatie en Onderhoudscontract af te sluiten, een uniek gegeven. Met Beers Vehicle Management kan Beers met zijn eigen dealerorganisatie geheel voldoen aan een tweetal essentiële randvoorwaarden om dit concept ook daadwerkelijk verantwoord in de praktijk te kunnen brengen t.w. uniforme werkwijze en uniforme tariefstelling van alle dealers. Met Beers Vehicle Management wordt in feite vervoerscapaciteit per ton/kilometer geboden voor een vaste km/prijs. Daarmee kan de transporteur zich volledig wijden aan zijn eigen kerntaken, Beers doet de rest.

Beers Centraal Magazijn betekent voor de klant een razendsnelle onderdelenvoorziening. Maar liefst 96% van alle onderdelen is op deze manier bij elke dealer op voorraad, de resterende 4% binnen 24 uur. Beers Vehicle Recycling levert die service die soms gewenst is om op een verantwoorde manier gebruikte onderdelen te monteren. Het dienstenpakket van BEERS heeft zich gaandeweg uitgebreid tot een compleet aanbod dat zijn weerga in de markt niet kent. Daarmee mag BEERS met recht het predikaat van FULL SERVICE DIENSTVERLENER voeren.

BEERS en Full Service Concept

Vanaf het allereerste begin heeft BEERS zich erop toegelegd om in de werkplaatsen niet alleen het eigen merk te servicen en te repareren, maar ook alle andere voertuigtechnische werkzaamheden uit te voeren. Alle werkplaatsen van BEERS bezitten de daartoe benodigde licenties en certificaten terwijl de monteurs hierin volledig zijn opgeleid.

Deze jarenlange know-how betekent voor de klant een enorme besparing, vooral in tijd om het gehele voertuig met al zijn equipement te laten onderhouden en repareren. Ook is de klant bij de BEERS werkplaats aan het juiste adres voor speciale aanpassingen aan het voertuig. Deze aanpassingen gaan soms zover dat in het recente verleden het voertuig bij de typekeuring onder de merknaam BEERS werd geregistreerd. Alle vestigingen fungeren als APK-keuringsstation en zijn uiteraard ISO-gecertificeerd, terwijl alle vestigingen voor schadeherstel zijn geëquipeerd. Hiermee kan de BEERS werkplaats in voorkomende gevallen de schade aan een Scania voordeliger herstellen dan welk ander gespecialiseerd schadeherstelbedrijf ook. Niet onbelangrijk in dit verband is dat de talrijke ingebouwde veiligheidsvoorzieningen waar SCANIA zo uniek in is, volledig gehandhaafd blijven.

DE VERKOOPADVISEUR: ALLES IN ÉÉN HAND

Bij de verkoopadviseur van BEERS ligt het accent duidelijk op het adviseurschap. In nauw overleg met de klant kan de verkoper binnen het unieke modulaire concept van SCANIA de meest optimale auto specificeren. Dat is een kwestie van vakmanschap maar vooral ook van vertrouwen. Daarmee bouwt de BEERS verkoopadviseur een hechte band op met zijn klant, een band die de nadrukkelijk gewenste lange-termijn relatie bevordert.

Het is dan ook niet toevallig dat BEERS een uiterst trouwe klantenkring heeft die soms al generaties lang tot volle tevredenheid in de transportmarkt opereert. Omdat bij BEERS de dealeractiviteiten niet los te zien zijn van de verkoopactiviteiten, zal de verkoopadviseur bij voorkeur een compleet product aanbieden t.w. het voertuig met alle daaraan verbonden diensten en services. Daarom heeft de klant altijd met één en dezelfde persoon te maken die zijn belangen behartigt, of het nu een reparatie en/of onderhoudscontract betreft, leasing of financiering, altijd heeft de klant zijn eigen vertrouwde gesprekspartner die een langetermijn visie heeft en daarom altijd het belang van de klant vooropstelt.

BEERS MET RECHT UNIEK

De ontwikkeling van BEERS loopt volledig parallel aan de ontwikkeling van de Nederlandse transportbranche. Dat is geen toeval, dit is het directe gevolg van een consequent gevoerd beleid met het accent op een klantgerichte manier van opereren, zo dicht mogelijk bij de markt. Sleutelwoorden daarbij zijn, snelheid, effectiviteit, professionaliteit, vakmanschap en kwaliteit, samengebundeld in een zeer platte en daarmee daadkrachtige organisatie.

Door zich uitsluitend te concentreren op het zware segment met een kwalitatief hoogwaardig product als dat van SCANIA, heeft het bedrijf een enorme know how opgebouwd waarmee BEERS een volwaardige gesprekspartner wil zijn van de professionele transportondernemer. Niet alleen bij de keuze van het meest geschikte voertuig voor zijn specifieke transportactiviteiten, maar zeker ook door het aanbieden van nauwkeurig op maat gesneden services en diensten die uitsluitend in eigen beheer worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het is juist deze combinatie die BEERS zo uniek maakt in de branche, zowel in Nederland als daarbuiten.

Deel: ' Beers een unieke organisatie in de transportwereld '
Lees ook