Beers Verzekeringen; de logische volgende schakel in het full service concept

(22-3-2000)

Met de introductie van Beers Verzekeringen heeft Beers de volgende stap gezet in de verdere uitbouw van het Full Service concept. De nieuwe service beoogt de klant nog meer zorgen rondom het wagenpark uit handen te nemen. Beers Verzekeringen biedt de professionele vervoerder een flexibel pakket waarin, naar keus, het gehele wagenpark ongeacht merk of toepassing in een maatcontract opgenomen kan worden.

Als bedrijfsautospecialist bij uitstek kan Beers tot in detail de risico's inschatten die vervoersbedrijven in de dagelijkse praktijk lopen. Deze expertise resulteert niet alleen in zeer scherpe premies maar ook in een pakket dekkingen en voorwaarden dat volledig is toegesneden op de vervoersbranche.

Het pakket vervoersgerichte verzekeringen heeft de verplichte WA motorrijtuigverzekering als basis, dat naar keus kan worden uitgebreid met brand/diefstal, een beperkte of een uitgebreide cascoverzekering. De individuele klant kan dan naar gelang zijn vervoerssituatie, leeftijd wagenpark, etc. zijn maatpakket samenstellen. De verdere modules waarmee de basis kan worden uitgebreid zijn:


* aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen
* aanhangwagen-/opleggerverzekering

* werkmaterieel

* vervoerders aansprakelijkheid voor non-materiële schade
* ongevallen- en schadeverzekering inzittenden
* persoonlijke eigendommen chauffeur

* autorechtsbijstand

* vervangend vervoer

Naast deze vervoersgerichte verzekeringen biedt Beers Verzekeringen de vervoerder ook een pakket bedrijfsgerichte verzekeringen waarin algemene zaken rondom gebouwen, bedrijfsmiddelen en personeel gedekt kunnen worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Beers Verzekeringen nieuwe schakel in full service concept '
Lees ook