Openbaar Ministerie

Den Haag, 10 mei 2002 Begeleiding voor Fortuyn-onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de politicus Fortuyn krijgt een begeleidingscommissie bestaande uit een aantal recherchespecialisten van politie en Openbaar Ministerie (OM). De commissie komt onder voorzitterschap van een hoofdofficier van justitie.

De commissie zal regelmatig de voortgang in het onderzoek toetsen en daarbij zorgen voor wat binnen politie en recherche tegenspraak wordt genoemd. Met de opzet van deze commissie wordt aan de kwaliteit en objectivering van het onderzoek een extra borging gegeven. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam blijft verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek.

Het College van procureurs-generaal heeft na overleg met de hoofdofficier in Amsterdam besloten tot de instelling van deze begeleidingscommissie in verband met het bijzondere karakter van de zaak en de impact op de samenleving.

Met het instellen van een commissie wordt aansluiting gezocht bij het langlopende traject binnen de recherche en het OM waarin ernaar wordt gestreefd de kwaliteit van de processen verder te verbeteren. Daarin is het organiseren van tegenspraak een terugkerend element.

In de komende dagen wordt gewerkt aan de personele invulling en taakstelling van de begeleidingscommissie.

Deel: ' Begeleiding voor Fortuyn-onderzoek '
Lees ook