Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 7 SEPTEMBER

2001 Begeleiding voor gedetineerden bij zoektocht naar werk

Op voorstel van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat LANDUYT hechtte de Vlaamse regering haar goed- keuring aan een begeleidingsplan "arbeidstoeleiding voor gedetineerden". Voor het plan wordt een budget van 309.870 euro (12,5 miljoen fr.) uitgetrokken.

In zes gevangenissen in Vlaanderen, namelijk Merksplas, Gent, Hoogstraten, Wortel, Brugge en Dendermonde zullen 240 gedetineerden vanaf n jaar voor hun invrijheids- stelling door de VDAB begeleid worden. De gedetineerden zullen in de gevangenis sollicitatietrainingen, persoon- gerichte vorming en begeleiding van VDAB-consulenten krijgen. De gedetineerden krijgen zo, net zoals in de lokale werkwinkel, intensieve begeleiding bij hun zoek- tocht naar werk. Binnen de gevangenismuren worden info- sessies georganiseerd en krijgen de gedetineerden via WIS-terminals toegang tot het volledige vacaturebestand van de VDAB. Bovendien zullen de gedetineerden de kans krijgen om "extra muros" opleidingen in n van de VDAB- opleidingscentra te volgen.

De Commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidsstelling beslist welke gedetineerden in aanmerking kunnen komen voor het project "traject naar werk".

Minister Landuyt wil met deze nieuwe aanpak tijdens de laatste maanden voor hun vrijlating aan gedetineerden de kans geven om zich voor te bereiden op hun herintegratie in de samenleving. Werk biedt hiertoe immers de beste garantie. De minister onderstreept dat de VDAB, Justiti- eel Welzijnswerk en de betrokken strafinrichtingen nauw zullen samenwerken.
persinfo : Myriam Rebahi, woordvoerster van minister Landuyt - tel. 02 553 25 60
e-mail: persdienst.landuyt@vlaanderen.be

Deel: ' Begeleiding voor gedetineerden bij zoektocht naar werk '
Lees ook