Koninklijke Begemann Groep N.V.

Breda, 16 augustus 2001

RBG rondt verkooptransactie af met Brant Beheer N.V.

Koninklijke Begemann Groep N.V. (RBG) maakt in aansluiting op de persberichten van respectievelijk 7 en 21 mei en 12 juni 2001 bekend, dat zij volledige overeenstemming heeft bereikt met Brant Beheer N.V. (Brant), gevestigd te Antwerpen omtrent de verkoop van haar participaties in MD Helicopters N.V., Breemars Assurantiën B.V., Begemann Rusland B.V. en Asia Euro Gateway Business Company Ltd., alsmede de vorderingen op RDM Holding N.V. en MD Helicopters Holding N.V.
De transactie is vandaag volledig afgerond.

De benaderde marktwaarde van alle bij de totale transactie met Brant betrokken vermogensbestanddelen (en derhalve inclusief de waarde van de participaties in Escher Holland B.V., Transys Project Ltd., Mobile Tower Cranes (MTC) B.V. en HMZ Belgium N.V.) bedraagt EUR 38 miljoen. De totale transactie leidt tot een verlies voor RBG van EUR 3,9 miljoen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Koninklijke Begemann Groep N.V.
tel : +31 (0)76 52 44 444

Brant Beheer N.V. de heer J.Bresser
tel : + 32 (0)3 227 21 01
www.brantbeheer.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Begemann rondt verkooptransactie af met Brant Beheer N.V. '




Lees ook