Ministerie van Binnenlandse Zaken


Zondag 28 maart 1999 begin zomertijd

25 maart 1999
Op zondag 28 maart begint de zomertijd. Om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet. De klok wordt op zondag 31 oktober 1999 om 03.00 uur weer een uur teruggezet.
Op grond van een richtlijn van de Europese Unie vangt in het jaar 2000 de zomertijd aan op 26 maart en eindigt op 29 oktober; in 2001 is de begindatum 25 maart en de einddatum 28 oktober. Voor de periode na 2001 zal de Europese Unie een nieuwe richtlijn vaststellen. Alvorens die wordt vastgesteld vindt door de Europese Commissie een onderzoek naar de zomertijd plaats. Sinds 1996 eindigt de zomertijd op de laatste zondag van oktober. Tot die tijd werd door de lidstaten op het vasteland van Europa op de laatste zondag van september de klok een uur teruggezet. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk eindigde de zomertijd al op de laatste zondag van oktober. De zomertijd is in 1977 ingevoerd.

Deel: ' Begin zomertijd klok uur vooruit '
Lees ook