Gemeente Voorschoten

Persberichten - Begraafplaats Rosenburgh blijft relatief goedkoop, ondanks verhoging leges
Uitgebracht op: woensdag 5 maart 2003

In de Consumentengids van februari staat abusievelijk vermeld dat de huur van een eigen graf in Voorschoten 6190 euro bedraagt. De werkelijke kosten van de huur van een familiegraf op begraafplaats Rosenburgh bedragen momenteel echter slechts 631,20 euro voor een periode van dertig jaar. Daarmee is Voorschoten een van de goedkoopste gemeenten binnen de regio en niet de duurste gemeente van Nederland, zoals de Consumentengids foutief bericht. Aangezien de huidige lage leges de kosten van de begraafplaats niet dekken, ligt er een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om de tarieven te verhogen. Ondanks de verhoging blijft Voorschoten een van de goedkoopste gemeenten in Nederland. Met de Consumentengids is de afspraak gemaakt dat deze het foutieve bericht rectificeert.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een voorstel aan de Raad voorgelegd om de Rechten Begraafplaats met 37 procent te verhogen. De inkomsten van de relatief lage leges zijn momenteel niet voldoende om alle onderhoudskosten van de begraafplaats te dekken. Ook moeten de huidige tarieven voor gebruik van aula en condoleanceruimte met 25 procent verhoogd worden omdat de aulaopbrengsten achterblijven bij de werkelijke kosten.

De graf-, begraaf- en begraafplaatsrechten die de gemeente Voorschoten ontvangt, worden volgens het voorstel van het college gereserveerd. Zij komen geheel ten goede aan de begraafplaats. Het college wil het groene karakter van de begraafplaats behouden en geen wijzigingen aanbrengen in het onderhoudsniveau. Daarnaast stelt het college voor de begraafplaats uit te breiden omdat deze in de toekomst te klein zal zijn. Ook pleit het college van Burgemeester en Wethouders voor de aanleg van een urnentuin en/of een columbarium (een muur met nissen waarin urnen geplaatst worden). De urnentuin wordt een opzichzelfstaand, parkachtig gedeelte van de begraafplaats, waar nabestaanden in alle rust hun geliefden kunnen gedenken.

Met de verhoging van de tarieven blijft de huur van een eigen graf nog ver onder het gemiddelde bedrag dat een Nederlander hiervoor moet neerleggen volgens de cijfers van de Consumentengids. De huur van een familiegraf zou volgens de nieuw tarifering komen op een bedrag 856 euro voor een periode van 30 jaar. De Raad beslist in de raadsvergadering van 27 maart over het voorstel.

De begraafplaats Rosenburgh is gelegen aan de Rosenburgherlaan in Voorschoten. De begraafplaats heeft een groen karakter en kent een algemeen, een Rooms-Katholiek en een islamitisch gedeelte. Zowel op het algemene als op het Rooms-Katholieke gedeelte bestaat de mogelijkheid tot begraven in een een algemeen graf, dan wel in een familie- of keldergraf. Daarnaast zijn er op Rosenburgh urnen- en kindergraven. De Gemeente Voorschoten draagt er zorg voor dat de graven worden onderhouden.


- einde bericht -

Deel: ' Begraafplaats Rosenburgh blijft goedkoop ondanks verhoging leges '
Lees ook