Gemeente Rotterdam


b>Begraven binnen 36 uur na overlijden mogelijk

(19-10) Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor teraardebestellingen binnen 36 uur na overlijden mogelijk te maken. Hiermee is de motie Bourzik (1998) afgedaan. In de motie staat dat er in de islamitische gemeenschap behoefte is om overledenen zo snel mogelijk na overlijden te begraven. Verzocht wordt dan ook overledenen binnen 36 uur te mogen begraven.
In de Wet op de Lijkbezorging staat dat begraven niet eerder dan 36 uur na het overlijden mag gebeuren. Met de ontheffing die het College nu voorstelt is het mogelijk om 7 dagen per week toestemming voor begraven te krijgen.
Islamitisch begraven is al enige tijd mogelijk op de Zuiderbegraafplaats en op de begraafplaats Crooswijk. Op deze begraafplaatsen zijn hiervoor speciale gedeelten gereserveerd en zijn er faciliteiten voor religieuze ceremonieën.

Deel: ' Begraven binnen 36 uur na overlijden mogelijk in Rotterdam '


Lees ook