Provincie Noord-Holland

Week 36

Begroting 2002: "Noord-Holland, provincie in uitvoering" Provincie Noord-Holland reserveert f10 miljoen voor realisatie Natuurbrug Zanderij-Crailo
Uitbreiding 12 crisisbedden voor GGZ in Amsterdam Zorgvernieuwing geestelijke gezondheidszorg
Ruim 3 miljoen voor renovatie voor multifunctioneel wielerstadion Alkmaar
Op dringend verzoek rijksoverheid - Reliant mag diermeel bijstoken FINH-bijdrage 2002 Concertgebouw Haarlem
Ruim 3,5 miljoen voor Kunstfort Vijfhuizen

Deel: ' Begroting 2002 Noord-Holland '
Lees ook