Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Begroting 2014 van gemeente Alphen aan den Rijn misleidend


Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn verzwijgt tekort over 2014 van 9,2 miljoen euro

ALPHEN AAN DEN RIJN, 20140108 -- In de Begroting 2014 van de op 1 januari 2014 gefuseerde gemeente Alphen aan den Rijn presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van 6.152 euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 9,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 9,2 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de opgeheven gemeenten van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een nadelig saldo van 17,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 50,2 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 32,4 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Alphen aan den Rijn"


Op 1 januari 2014 fuseerden de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude tot een nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. De rapporteringen aan de gemeenteraden van de oude gemeenten over de boekhoudfraudes aldaar zijn te vinden op www.leoverhoef.nl in "Dossier: Alphen aan den Rijn", "Dossier: Boskoop" en "Dossier: Rijnwoude".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Begroting 2014 van gemeente Alphen aan den Rijn misleidend '


Lees ook