Begroting 2014 van provincie Utrecht misleidend


Provinciebestuur van Utrecht verzwijgt tekort over 2014 van 24 miljoen euro

UTRECHT, 20131024 -- In de Begroting 2014 presenteert het provinciebestuur van Utrecht een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van 4,3 miljoen euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 23,7 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 28 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de provincie van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2008-2012 een voordelig saldo van 51 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 229 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 280 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het provinciebestuur over 2013 een nadelig saldo verwacht van 16,9 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Utrecht is te vinden op www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: provincie Utrecht"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Begroting 2014 van provincie Utrecht misleidend '
Lees ook