Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Begroting 2015 van provincie Overijssel misleidend


Provinciebestuur van Overijssel verzwijgt tekort over 2015 van 177 miljoen euro

OVERIJSSEL/ZWOLLE, 20141113 -- In de Begroting 2015 presenteert het provinciebestuur van Overijssel een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 177 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 177 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de provincie van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2013 een voordelig saldo van 123 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 386 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 509 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het provinciebestuur over 2014 een nadelig saldo verwacht van 229 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2015 zullen dus de verliezen over de periode 2010-2015 oplopen naar 792 miljoen euro. De schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Overijssel is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Overijssel".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Deel: ' Begroting 2015 van provincie Overijssel misleidend '


Lees ook