Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Begroting 2016 van gemeente Rotterdam zwaar misleidend


Gemeentebestuur van Rotterdam verzwijgt tekort over 2016 van 158 miljoen euro - Vermogen van Rotterdam door jaarlijkse tekorten sterk afgenomen en schulden gestegen

ROTTERDAM, 20151102 -- In de Begroting 2016 presenteert het gemeentebestuur van Rotterdam een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. Onderzoek leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 158 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 158 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2007-2014 een voordelig saldo van 414 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 665 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.079 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het gemeentebestuur over 2015 een nadelig saldo verwacht van 227 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2016 zullen dus de verliezen over de periode 2007-2016 oplopen naar 1.050 miljoen euro. Het vermogen zal navenant afnemen en de schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.

De voor de zware boekhoudfraude gewaarschuwde gemeenteraad interesseert het totaal niet. Hetzelfde geldt voor de pers en de media.

Het vermogen (in jaarrekeningtaal: Eigen vermogen) van de gemeente Rotterdam bedroeg per 01.01.2007 1.732 miljoen euro, per 31.12.2014 nog 1.140 miljoen euro, en zal na de verwachte en begrote verliezen van 2015 en 2016 (van tezamen 385 miljoen euro) per 31.12.2016 nog 756 miljoen bedragen, een afname in de periode 2007-2016 van 976 miljoen euro (waarvan een toename door voeging en ontvoeging van o.a. deelgemeenten van 74 miljoen euro), oftewel een afname van 56%. Uiteraard namen de schulden met hetzelfde bedrag toe en de rentelasten navenant.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Rotterdam"

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Begroting 2016 van gemeente Rotterdam zwaar misleidend '
Lees ook