Begroting 2017 van gemeente Almere misleidend


Gemeentebestuur van Almere verzwijgt begroot tekort over 2017 van 58 miljoen euro

ALMERE, 20161012 -- In de Begroting 2017 presenteert het gemeentebestuur van Almere een saldo van begrote opbrengsten en kosten van 0,0 miljoen euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting 2017 in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 58,0 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 58 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2010-2015 een voordelig saldo van 53,8 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 131,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 185,7 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het gemeentebestuur over 2016 een nadelig saldo verwacht van 55,0 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2017 zullen dus de verliezen over de periode 2010-2017 oplopen naar 245 miljoen euro. De schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Almere is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Almere"
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Deel: ' Begroting 2017 van gemeente Almere misleidend '
Lees ook