Begroting 2017 van gemeente Emmen zwaar misleidend


Gemeentebestuur van Emmen verzwijgt tekort over 2017 van 5,7 miljoen euro

EMMEN, 20161102 -- In de Begroting 2017 presenteert het gemeentebestuur van Emmen een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van 255.000 euro. Onderzoek van de begroting leert dat de begroting in werkelijkheid een nadelig saldo heeft van 5,7 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 5,9 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van de gemeente van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2010-2015 een voordelig saldo van 12,8 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 106,8 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 119,6 miljoen euro.

Uit het begrotingsboekwerk is ook af te leiden dat het gemeentebestuur over 2016 een nadelig saldo verwacht van 14,9 miljoen euro. Met de vaststelling van de begroting 2017 zullen dus de verliezen over de periode 2010-2017 oplopen naar 127,4 miljoen euro. De schulden zullen navenant stijgen en daarmee ook de rentelasten.
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Emmen is te vinden op” www.leoverhoef.nl 
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen “Dossier: Emmen " .
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl.


Deel: ' Begroting 2017 van gemeente Emmen zwaar misleidend '
Lees ook