Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Algemene Zaken

Persbericht
18 september 2001

BEGROTING ALGEMENE ZAKEN (III) VOOR HET JAAR 2002

OVERHEIDSVOORLICHTING

Met de begroting van Algemene Zaken wordt aangesloten bij de uitgangspunten en structuur zoals beschreven in de nota "Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording" (VBTB). De centrale doelstelling van het ministerie, `het bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid', is vertaald in een aantal operationele doelen, waarvoor wordt aangegeven wat wordt beoogd en welke activiteiten daarvoor worden ontplooid. Om die reden wordt in de begroting voor 2002 een beknopte omschrijving gegeven van de reguliere activiteiten van het ministerie van Algemene Zaken.

Het komende jaar de zal de nodige aandacht uitgaan naar het verder vergroten van de actieve openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie. Internet speelt daarbij een belangrijke rol. Het gemeenschappelijk webbeleid krijgt steeds meer vorm door de ontwikkeling en onderlinge afstemming van overheidssites. De website van het ministerie van Algemene Zaken is inmiddels uitgebreid met een e-mail functie.

Postbus 51 zal volgend jaar een nieuwe website introduceren, waarbij telefonie en internet zijn geïntegreerd. Vanuit één database worden vragen van burgers gratis, snel en op het voor hen beste tijdstip en de meest geschikte wijze beantwoord.

Het kabinet zal nog dit jaar met een reactie komen op het rapport `Toekomst van de Overheidscommunicatie' van de commissie Wallage.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID

De WRR zal in 2002 rapporteren over ondermeer ontwikkelingen in de rechtsstaat, over biotechnologie en Nederland als handelsnatie. De WRR heeft naast een evaluatie van de eigen werkzaamheden tevens aan een externe commissie gevraagd onderzoek te doen naar effecten van het werk van `het instituut WRR'. De commissie Rinnooy Kan zal in het najaar van 2002 hierover rapporteren.

RVD, 18.09.2001
Zoekwoorden:

Deel: ' Begroting algemene zaken 2002 '
Lees ook