Gemeente Gent

B e g r o t i n g e n b e g r o t i n g s r e k e n i n g v a n d e S t a d G e n t v o o r t a a n t e r a a d p l e g e n o p i n t e r n e t

Geïnteresseerde burgers kunnen voortaan de begroting en de begrotingsrekening van de stad Gent raadplegen via het Internet. Hierin kan men lezen welke budgetten worden voorzien, waaraan de middelen van de stad daadwerkelijk zijn gespendeerd en welke en hoeveel ontvangsten er zijn. Vroeger kon men deze lijvige boeken enkel ter plaatse in een aantal stadsdiensten en in de bibliotheek inkijken.

Beide documenten zijn ook voor de stadsdiensten digitaal beschikbaar. Door de begroting en de begrotingsrekening voor de stadsdiensten beschikbaar te stellen op het intranet, zal het verspreiden ervan op papier in vele gevallen overbodig worden en kan er een hoop papier en werk worden bespaard.

De klassieke verspreiding van de begroting, de begrotingswijziging en de begrotingsrekening over de diverse stadsdiensten gaat gepaard met een jaarlijks papierverbruik van om en bij de 330.000 bladen per jaar. Daar komen nog de drukkosten bovenop, evenals de werklast voor het inbinden, de lay-out, het nazicht, de etikettering en verzending. Deze operatie komt overeen met een vermindering van 201 manuren, zodat de ganse operatie naast een milieuvriendelijk aspect ook een financiële besparing inhoudt. Die wordt geraamd op


491.464 frank per jaar.

Het programma om de documenten te bekijken is Adobe Acrobat Reader, een softwarepakket dat gratis kan worden gedownload van op het Internet. In dit programma zijn tal van functies voorzien om het raadplegen gebruiksvriendelijk te maken : een inzoomfunctie om ook de kleine lettertjes te kunnen lezen, een zoekfunctie voor wie bepaalde begrotingsartikels of onderwerpen wil vinden, een sleepfunctie om bepaalde delen te selecteren en af te drukken. Zo hoeft men niet over het gehele papieren document te beschikken om enkel die informatie op papier te hebben die relevant is voor de eigen dienst.

Deze actie past in het streven om het papierverbruik stelselmatig terug te dringen door zoveel mogelijk informatie digitaal beschikbaar te stellen. Ze wordt mogelijk gemaakt door de aansluiting van meer en meer stadsdiensten op het stedelijk netwerk (al meer dan 1500 PC's zijn geconnecteerd), en de inschakeling van Internet-browsers en software zoals Acrobat Reader.

Informatie


- Dienst Informatietechnologie en GIS, Johan Van der Bauwhede, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266
73 07.


- Daniël Verbeken, stadsontvanger, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 77 31.

de documenten zijn te vinden op deze website onder de rubriek bestuur / begroting

Zoekwoorden:

Deel: ' Begroting en begrotingsrekening Stad Gent op Internet '
Lees ook