Gemeente Den Haag


28 oktober 1999

Begroting van de gemeente Den Haag op Internet.

Vanaf vandaag kan iedereen de volledige begroting van de gemeente Den Haag voor 2000 via internet raadplegen. Naast het verschijnen in boekvorm, biedt internet de gebruiker de mogelijkheid om op een snelle wijze de gewenste informatie uit de begroting te krijgen. In de begroting staan de beleidsvoornemens die het gemeentebestuur in 2000 wil uitvoeren en de wijze waarop de plannen gefinancierd worden.

Via de Nieuwspagina op de website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl) kan de begroting worden geraadpleegd. Er is een selectie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen. Deze zijn onderverdeeld naar de actiepunten in de begroting, met een overzicht van de beleidsterreinen, een overzicht met de gemeentelijke tarieven, de Masterplannen voor Den Haag en de beschikbare ruimte voor nieuwe initiatieven voor de stad. Verder kan de gebruiker ook de volledige begroting van de gemeente inzien.

Het publiceren van de begroting op internet past in het gemeentelijk informatiseringsbeleid, de I-visie. Dit is erop gericht om het bestuurlijk proces binnen de gemeente voor de burger meer inzichtelijk en toegankelijk te maken.

De belangstellenden die niet over een internetaansluiting beschikken, kunnen bij de Bibliotheek aan het Spui gebruik maken van de internet faciliteiten. Bij het gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadhuis kan de begroting in boekvorm worden geraadpleegd.

Deel: ' Begroting gemeente Den Haag op Internet '
Lees ook