expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: BEGROTING VANAF 2000 OOK IN EURO

PERSBERICHTNR. 99/115 Den Haag 20 mei 1999

BEGROTING VANAF 2000 OOK IN EURO

In de begroting en de Miljoenenota voor het jaar 2000, die aanstaande Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, staan de voornaamste bedragen in gulden en euro.s vermeld. De gulden blijft de belangrijkste valuta, waarin alle bedragen worden weergegeven. De relevante eind- en totaalbedragen staan ook in euro.s. Voor deze zogenaamde gewenningsinformatie is gekozen om Kamerleden en anderen die de begroting lezen vast aan bedragen in euro.s te laten wennen. Zo bedraagt de begroting van OCenW voor dit jaar 41 miljard gulden; in euro zou dat 18,6 miljard zijn. Dit staat in een brief die Minister Zalm vandaag naar de Tweede Kamer heeft gezonden en waarin hij het gebruik van de euro in de begrotingen voor de overgangsperiode tot 1 januari 2002 uiteenzet.

Voor het begrotingsjaar 2001 wordt er officieel met beide valuta naast elkaar gewerkt. De begroting en uitvoeringsnota.s worden uitgebracht in guldens. Bij de financiële verantwoording over het begrotingsjaar 2001 is daarentegen de euro de leidende valuta. De verantwoording voor de begroting 2001 vindt immers plaats na 1 januari 2002. Het opnemen van eurogewenningsinformatie maakt het mogelijk om begroting en verantwoording over het begrotingsjaar 2001 met elkaar te vergelijken.

De begrotingscyclus 2002 is de eerste die volledig in euro zal plaatsvinden. De begroting en de Miljoenennota 2002 worden al in euro uitgebracht, ook al is de aanbieding op de derde dinsdag van september 2001. De voorstellen hebben namelijk betrekking op 2002. Dit zullen dan ook de eerste ontwerp-begrotingen in euro.s zijn.

De integrale tekst van de brief is te vinden op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Woordvoerder: S.A.E. Schrover
tel.nr.: 070 - 342 7140

20 mei 99 17:31

Deel: ' Begroting vanaf 2000 ook in euro '
Lees ook