Eerste Kamer der Staten Generaal


- - -
-

Begroting VWS 2000 aanvaard

dinsdag 14 maart 2000

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel
Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2000 (26.800-XVI) zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen
Vervanging hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (26.367)
Implementatie EG-richtlijn betreffende nationale vaarbewijzen binnenvaartuigen (26.583)
Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro (26.685) Toezicht op verzekeringsondernemingen (26.696) Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1999 (26.830)
Indexering uitkeringen voor achterstandsonderwijs en onderwijs in de eigentaal (26.831)

en de
Raming Eerste Kamer 2001 (EK 1999-2000 nr.160) zonder stemming aangenomen.

Deel: ' Begroting VWS 2000 aanvaard '
Lees ook