Nieuw-Vlaamse Alliantie


Begrotingscontrole: paars-groen komt NMBS-beloftes opnieuw niet na (21/02/03)

Minister Durant deelt triomfantelijk mee dat de NMBS ontsnapt is aan besparingen in het kader van de begrotingscontrole. Nog dat te kort, vindt N-VA-kamerlid Frieda Brepoels. De NMBS beschikt nu al over onvoldoende middelen voor de exploitatie en het onderhoud van het bestaande net en de noodzakelijke nieuwe investeringen.

Paars-groen heeft in 2000 met veel bravoure aangekondigd dat de NMBS ieder jaar 1 miljard fr. meer zou krijgen voor investeringen. Uiteindelijk is over drie jaar niet meer geld, maar wel 285 miljoen euro of 11,5 miljard fr. minder voorzien. Bovendien worden sommige dotaties veel later uitgekeerd zodat de NMBS tijdelijk andere middelen moet zoeken om het hoofd boven water te houden. Daar bovenop komt nog de enorme schuldberg waaromtrent nog steeds geen tastbare maatregelen zijn genomen.

Ondanks deze desastreuze toestand legt de regering de NMBS steeds nieuwe verplichtingen op
.

Einde 2002 speelde minister Vande Lanotte sinterklaas door de NMBS te verplichten kortingbonnen uit te delen. Karel Vinck ging daar schoorvoetend op in, op voorwaarde dat de kosten, 11 miljoen euro, tijdens de begrotingscontrole zouden gecompenseerd worden. Vinck is eraan voor de moeite.

Intussen is de Bonus-Pass afgeschaft en hebben alle pendelaars een volstrekt onbegrijpelijke brief ontvangen waarin men tracht uit te leggen dat de korting zelf aangevraagd moet worden . Het zou Van de Lanotte sieren, mocht hij zijn verkiezingscadeau's uit eigen zak betalen.

De regering-Verhofstadt heeft de NMBS laten verworden tot een Nationale Maatschappij van Belofte en Schuld, die niet in staat is de grote uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden. Het federale beleid hypothekeert de mobiliteit en economische ontwikkeling van Vlaanderen. Het is hoog tijd dat Vlaanderen ook op spoorgebied zijn eigen beleid kan voeren. De regionalisering van de NMBS is voor de N-VA dan ook de enige manier om uit deze ellende te geraken.

Auteur:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Frieda Brepoels, Kamerlid N-VA, Fractievoorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be

Deel: ' Begrotingscontrole Vlaams paars-groen komt NMBS-beloftes niet na '
Lees ook