Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 7, 16 februari 2000

EERSTE Europese aanbesteding beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Deventer

De gemeente Deventer is een overeenkomst aangegaan met energiebedrijf Essent over het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Deventer voor de komende vier jaar. Als afsluiting van de Europese aanbesteding overhandigt wethouder G. Hiemstra vandaag om 11 uur de ondertekende overeenkomst aan Essent. De officiële handeling heeft plaats in Kamer 1 van het Landshuis, Grote Kerkhof 4, Deventer.

Essent is het nieuwe energiebedrijf dat is ontstaan door een fusie van EDON en PNEM/MEGA. Voor Essent is dit de eerste Europese aanbesteding met betrekking tot openbare verlichting. Ook voor de gemeente is dit de eerste keer dat er zo wordt aanbesteed.

De gemeente heeft ervoor gekozen het beheer en onderhoud in concurrentie aan te besteden, zodat bij een lagere prijs meer prestaties worden geleverd. Er zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van de verlichting te verbeteren, de service en de klachtenafhandeling naar de burgers te verbeteren, het percentage brandende lampen te verhogen en incidentele reparaties en storingen te verminderen. Dit streven is erop gericht een optimale afstemming tussen kwaliteit en onderhoudskosten te bewerkstelligen. Waar sociale veiligheid en verkeersveiligheid in het geding is worden lampen binnen 48 uur vervangen en elders volgens een vast schema.

Binnen de gemeente staan momenteel ongeveer 14.500 lichtmasten. De gemeente is (en blijft) eigenaar van het bovengrondse deel. Essent is eigenaar en beheerder van het ondergrondse kabelnet en beheert nu dus ook het
bovengrondse.

Deel: ' Beheer en onderhoud openbare verlichting gemeente Deventer '
Lees ook